โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กทม. ประกาศปิดเรียนทันที หลังพบนร.มีความเสี่ยงโควิด

0

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศแจ้งไปถึงผู้ปกครองของนักเรียนทุกคนว่า จะทำการสั่งปิดโรงเรียน เพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่

โดยในวันที่ 14 ก.ค.63 ได้มีรายงานว่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งหนังสือถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกคน เป็นเวลา 1 วัน โดยได้ระบุใจความสำคัญว่า

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้การระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จัดเป็นภาวะฉุกเฉินด้านการสาธารณสุข

ประกอบกับปัจจุบันมีนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เป็นกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) จึงขอแจ้งปิดสถานศึกษาเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 15 ก.ค. 2563 เพื่อทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

ขณะที่ทางเพจเฟซบุ๊กดัง “Drama-addict” ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่า สามเสนวิทยาลัยปิดโรงเรียนหนึ่งวันเพื่อทำความสะอาด เดี๋ยวอาจมีแจ้งอีกบางโรงเรียน จะเป็นเคสที่ เด็กนักเรียนเพิ่งไปเที่ยวระยองมา หรือพักในอาคารหลังเดียวกับที่ครอบครัวทูตซูดานพักอาศัย