สภากาชาดไทย เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ

0
สภากาชาดไทย,แก้ปัญหาขาดแคลนเลือดสำรอง,โควิด-19,โควิด19,สามารถจ่ายเลือดได้เพียง 50%,ผู้ป่วยโรคเลือด, Every Blood Donor is a Hero

สภากาชาดไทย เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต แก้ปัญหาขาดแคลนเลือดสำรอง เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในขณะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถจ่ายเลือดได้เพียง 50% เท่านั้น

ในทุก ๆ วัน ยังมีผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยโลหิต เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการผ่าตัดเต็มรูปแบบ การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน และผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องได้รับโลหิตตลอด เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง เบิกขอใช้โลหิตสำรองสูงกว่า 7,000 ยูนิตต่อวัน แต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถจ่ายเลือดได้เพียง 50% เท่านั้น

ดังนั้น เพื่อสำรองเลือดคงคลังให้เพียงพอ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี ครบกำหนดบริจาค 3 เดือน บริจาคหมู่โลหิต A B AB และ O ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ผ่านวิกฤติโรคต่าง ๆ ไปด้วยกัน สำหรับผู้บริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 13 – 19 ก.ค. 63 จะได้รับเสื้อยืด “Every Blood Donor is a Hero” เป็นที่ระลึก ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม (บางแค)

โดยสามารถบริจาคได้ที่

  • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
  • ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม (บางแค)
สภากาชาดไทย เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต แก้ปัญหาขาดแคลนเลือดสำรอง
  • สาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่
  1. โรงพยาบาลตำรวจ
  2. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  3. โรงพยาบาลรามาธิบดี
  4. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  5. สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
  6. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามโทร. 0-2256-4300 ฟิตร่างกายให้พร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ

👩🏻‍⚕️หมอนัดผ่าตัดเต็มรูปแบบ อุบัติเหตุเพิ่ม ต้องการโลหิตจำนวนมาก 🅰️🅱️🅾️🆎#เลือดสำรองไม่พอ สามารถจ่ายเลือดได้50…

Posted by ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย on Saturday, July 11, 2020

ข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า , ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย