คลังพร้อมจ่ายเงินเยียวยา 5,000 ให้ผู้ตกหล่นจากสิทธิประกันสังคม

0

บนเพจเฟซบุ๊ก “สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์” รายงานว่า คลังพร้อมจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพิ่มเติมให้ผู้ตกหล่นจากสิทธิประกันสังคม คาดเริ่มโอนเงินภายใน 10 วัน #โควิด19 #เราไม่ทิ้งกัน #เงินเยียวยา #ประกันสังคม

โดย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยาไม่ถึง 5,000 บาท ว่ากระทรวงการคลังได้อนุมัติเงินงบประมาณตามที่กระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ประกันตน 86,128 คน ที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จึงได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท ซึ่งส่งผลให้ได้เงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ 5,000 บาท ตามอัตราช่วยเหลือในกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ที่ 62% เพื่อให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมแล้วเดือนละ 5,000 บาท

“ขณะนี้กระทรวงการคลังอนุมัติเรื่องแล้ว และคาดว่าจะดำเนินการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้แรงงานกลุ่มเป้าหมายได้ภายในไม่เกิน 10 วันนี้ โดยผู้ประกันตนทั้ง 86,128 คนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งหมด ส่วนกระบวนการหลังจากนี้จะต้องส่งเรื่องให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์พิจารณา และเดินหน้าตามกระบวนการต่าง ๆ ยอมรับว่าอาจจะมีบางส่วนได้ช้าบ้าง ได้เร็วบ้าง แต่ก็อยากให้เข้าใจ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการออกแบบไว้ก่อนแต่ต้องทำทันที จึงขอให้ผู้ประกันตนไม่โกรธกันหากบางคนจะได้ช้า หรือได้เร็วไม่เท่ากันไปบ้าง”

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือที่อัตรา 62% ให้แรงงานไปแล้ว 13,371,478 ครั้ง คิดเป็น 863,323 ราย โดยคิดเป็นวงเงิน 13,297.246 ล้านบาท เป็นการสะท้อนว่าปัญหาของแรงงานส่วนหนึ่งได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ในวันที่ 21 ก.ค.นี้ กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานำเงินดอกผลที่สำนักงานประกันสังคมมีอยู่ จากการนำไปลงทุน บริหารจัดการตามกฎกระทรวงอนุญาตไว้ ที่มีอยู่ ประมาณ 600,000 ล้านบาท และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการไตรภาคีแล้ว ออกมาใช้เพื่อรองรับมาตรการการช่วยเหลือแรงงานต่อไป

จ่าย #เงินเยียวยา5000 เพิ่มเติม

คลังพร้อมจ่าย #เงินเยียวยา5000 เพิ่มเติม! ให้ผู้ตกหล่นจากสิทธิประกันสังคม คาดเริ่มโอนเงินภายใน 10 วัน #โควิด19 #เราไม่ทิ้งกัน #เงินเยียวยา #ประกันสังคม

Posted by สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ on Saturday, July 11, 2020

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์