ประกาศ IUCN ขึ้นบัญชีแดงหนูแฮมสเตอร์ ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤต

0

IUCN ได้ประกาศขึ้นบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ หนูแฮมสเตอร์ยุโรป ลีเมอร์ และวาฬไรต์แอตแลนติกเหนือ โดยคาดไว้ว่าอีกไม่นานเราอาจจะไม่ได้เห็นสัตว์เหล่านี้อีกต่อไปแล้ว

ได้มีรายงานล่าสุดจาก องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ IUCN ได้ประกาศล่าสุด โดยได้ทำการขึ้นบัญชีสัตว์ 3 ชนิด คือ หนูแฮมสเตอร์ยุโรป ลีเมอร์ และวาฬไรต์แอตแลนติกเหนือ ให้เป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์

โดยที่ได้รับความสนใจเห็นจะเป็น หนูแฮมสเตอร์ยุโรป ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าหนูแฮมสเตอร์ ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไป โดยทางด้านของ IUCN ได้ขึ้นบัญชีแดงว่า หนูแฮมสเตอร์ยุโรป เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามครั้งล่าสุด

ซึ่ง หนูแฮมสเตอร์ยุโรป มีจำนวนประชากรลดลงอย่างรวดเร็วและน่าตกใจกว่า 75% เนื่องจากว่า หนูแฮมสเตอร์ยุโรป ออกลูกได้น้อยกว่าในสมัยอดีต โดยในปัจจุบันตัวเมียสามารถออกลูกได้เพียงแค่ 5-6 ตัวต่อปีเท่านั้น

ถึงอย่างไรก็ตาม IUCN ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงการลดลงของจำนวนประชากรหนูแฮมสเตอร์ยุโรป อย่างรวดเร็วในครั้งนี้ โดยมองว่าอาจจะเกิดจาก การพัฒนาอุตสาหกรรม ภาวะโลกร้อน และปัญหามลพิษ และมองว่า หนูแฮมสเตอร์ยุโรป อาจจะสูญพันธุ์ไปในอีกไม่เกิน 30 ปีข้างหน้า