เผยผลตรวจ ด.ช.ชาวมาเลย์ติดโควิดหลังกลับจากเยี่ยมญาติที่สงขลาแค่ผลบวกปลอม

0

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามที่ได้รับรายงานเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ว่าพบเด็กชายชาวมาเลเซียติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังกลับมาจากการเยี่ยมญาติที่จังหวัดสงขลา

โดยกรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 จ.สงขลา) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยมีการประสานงานผ่านกลไกของกฎอนามัยระหว่างประเทศ กับประเทศมาเลเซีย เพื่อสอบสวนโรคและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมทันที

จากข้อมูลการสอบสวนโรค พบว่าเด็กชาย อายุ 12 ปี สัญชาติมาเลเซีย มีประวัติเดินทางเข้ามาประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 พร้อมมารดาและพี่สาวอีก 1 คน เพื่อมาเยี่ยมญาติที่จังหวัดสงขลา ทั้งหมดมีประวัติอาศัยอยู่ที่บ้านญาติ และเดินทางกลับไปที่มาเลเซียในวันที่ 25 มิถุนายน เมื่อเข้าสู่ประเทศมาเลเซียได้รับการตรวจ COVID-19 ด้วยวิธีการตรวจ RTK (Rapid test Antigen) โดยการทำ Nasopharyngeal swab เก็บตัวอย่างและทราบผลตรวจในวันเดียวกัน โดยผลตรวจของมารดาและพี่สาวไม่พบเชื้อ ส่วนผลตรวจของเด็กชายมีผลเป็นบวก จึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในมาเลเซีย

กรมควบคุมโรคได้ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จากสคร.12 จ.สงขลา ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ดำเนินการสอบสวนโรคในพื้นที่ทันที โดยค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี RT-CR ที่ห้องปฏิบัติการของสคร.12 จ.สงขลา จำนวน 35 ราย และเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อนในชุมชน รวมถึงเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างผู้ป่วยปอดอักเสบที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้ง 35 ราย มีผลคือไม่พบเชื้อแต่อย่างใด ส่วนผลการตรวจเด็กชาย เมื่อมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันอีกครั้ง ได้รับแจ้งว่าไม่พบเชื้อโควิด 19

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการตรวจ RTK (Rapid test Antigen) พบเชื้อในครั้งแรก พบว่าเป็นผลบวกลวงหรือผลบวกปลอม (False Positive) หมายถึง ผลการตรวจเป็นบวก แต่บุคคลนั้นไม่ได้ติดเชื้อโควิด 19 จริง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ จึงต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันอีกครั้ง

นพ.สุวรรณชัย กล่าวชื่นชมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีระบบความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ ทำให้มีการตรวจสอบติดตามและสอบสวนป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีการดำเนินงานและควบคุมโรคภายในประเทศได้ดี จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคของทั้งสองประเทศ ที่มีความเข้มแข็งและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422