ประเทศไทย ค้นพบแหล่งน้ำแร่ชั้นดี อายุ 22 ล้านปี จำนวนมาก

0

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งข่าวดีในการค้นพบแหล่งน้ำบาดาลระดับคุณภาพน้ำแร่ชั้นดี อายุกว่า 22 ล้านปี จำนวนมาก

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 ที่ผ่านมา ทางด้านของ “นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์” อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมมือกับทางด้านของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แจ้งข่าวดีว่า ได้ค้นพบแหล่งน้ำบาดาลแห่งใหม่ขนาดใหญ่ จำนวนกว่า 8 พื้นที่

ซึ่งจากการตรวจสอบแหล่งน้ำบาดาลเหล่านี้มีอายุประมาณ 1.6 ล้านปี ถึง 22 ล้านปี โดยคาดว่าจะมีปริมาณมากถึง 500 ล้านลูกบาศก์เมตร และเรียกได้ว่าการค้นพบในครั้งนี้มีคุณค่ามหาศาล เรียกได้ว่ายิ่งกว่าเจอขุมทรัพย์เสียด้วยซ้ำ

โดยทางด้านของ นายศักดิ์ดา ยังได้กล่าวต่ออีกด้วยว่า น้ำบาดาลที่ค้นพบนี้มีความลึกประมาณ 400-1,000 เมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นน้ำบาดาลระดับคุณภาพน้ำแร่ชั้นดี ซึ่งมีคุณค่าและสามารถนำไปบริโภคได้ทันที