นิวยอร์กแบ่งยา remdesivir ให้ฟลอริดา ขณะเศรษฐีฟิตเนสฟ้องรัฐทำชวดกำไรหลาย100ล้านดอลลาร์สหรัฐ

0

จากที่วันนี้(11ก.ค.63) สถานกงสุลใหญ่  นครนิวยอร์ก ได้รายงานพัฒนาการของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในรัฐและนครนิวยอร์ก รวมเขตอาณา ซึ่งมีความน่าสนใจสำหรับประเทศไทยด้วยนั้น

พัฒนาการในรัฐ/ นครนิวยอร์ก นับจนถึง 10 ก.ค. 2563 เวลา 16.00 น. (เวลาสหรัฐฯ) รัฐ/ นครนิวยอร์ก พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 404,997 คน โดยแบ่งเป็นในรัฐนิวยอร์ก จำนวน 181,919 คน และนครนิวยอร์ก จำนวน 223,078 คน ซึ่งสูงที่สุดในสหรัฐฯ และเสียชีวิต จำนวน 24,968 คน

นาย Andrew Cuomo ผวก. รัฐนิวยอร์ก แถลงข่าวผ่านทวิตเตอร์ ดังนี้ (1) เมื่อ 9 ก.ค. 2563 รัฐนิวยอร์กตรวจทดสอบการติดเชื้อของประชาชน 73,558 คน พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 786 คน หรือร้อยละ 1.06 และจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลงเหลือ 826 คน

ทั้งนี้ รัฐนิวยอร์กได้ตรวจทดสอบการติดเชื้อของประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 4,541,574 คน และ (2) วันนี้ (10 ก.ค.) รัฐนิวยอร์กได้จัดส่งยา remdesivir ที่ใช้ในการรักษาเชื้อไวรัส COVID-19 ไปยังรัฐฟลอริดา ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้ออย่างน้อยที่สุด 280 คนที่กำลังรอความช่วยเหลือจากรบ. กลาง

โดยคาดว่าจะถึงในวันที่ 11 ก.ค. โดยนาย Cuomo ให้เหตุผลว่า ในช่วงที่รัฐนิวยอร์กมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากและขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็น แต่ได้รับความช่วยเหลือทั้งบุคลากรการแพทย์ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นจากรัฐอื่นทั่วประเทศ ดังนั้น รัฐนิวยอร์กจะอยู่เคียงข้างเพื่อนร่วมชาติชาวอเมริกันในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID-19 ไปด้วยกัน

นาย Bill de Blasio นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงข่าวว่า เมื่อ 10 ก.ค. 2563 นครนิวยอร์ก (1) มีอัตราส่วนผู้ติดเชื้อต่อผู้ตรวจทดสอบทั้งหมดอยู่ร้อยละ 2 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐกำหนดสำหรับเปิดเมืองที่ร้อยละ 15 (2) จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ที่รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลอยู่ที่ 62 คน ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐกำหนดสำหรับเปิดเมืองที่ 200 คน และ (3) จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือรักษาตัวใน ICU อยู่ที่ 293 คน ซึ่งต่ำว่าเกณฑ์ที่รัฐกำหนดสำหรับเปิดเมืองที่ 375 คน

นาย James Mermigis ทนายความได้ยื่นฟ้องในนามของเจ้าของยิมและฟิตเนส จำนวน 2,500 แห่ง ต่อรัฐนิวยอร์กใน New York State Court ที่ยังไม่อนุญาตให้เปิดธุรกิจ โดยให้เหตุผลว่า ธุรกิจดังกล่าว (1) เป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ จึงสมควรได้รับอนุญาตให้เปิดเนื่องจากรัฐได้ผ่อนคลายข้อจำกัดเกี่ยวกับมาตรการปิดเมืองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

(2) จ้างงานแรงงานประมาณ 65,000 – 70,000 คน ซึ่งหากไม่สามารถเปิดทำการได้ ก็ย่อมต้องสูญเสียกำไรหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) ควรได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกับธุรกิจอื่นที่ได้รับอนุญาตให้เปิดแล้ว และ (4) Thousand Islands Fitness Center และยิมอื่นในรัฐนิวยอร์ก ซึ่งเป็นโจทก์ในครั้งนี้ ได้ทำตามแนวปฏิบัติของ Centers for Disease Control and Prevention อย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับยิมและฟิตเนสในรัฐอื่นที่ได้รับอนุญาตให้เปิดแล้ว

อีกทั้งขณะนี้ ผวก. รัฐนิวยอร์กก็แถลงว่ารัฐนิวยอร์กมีอัตราผู้ติดเชื้อต่ำที่สุดในสหรัฐฯ ซึ่งต่อมา นาย Jason Conwall โฆษก ผวก. รัฐนิวยอร์กแถลงข่าวว่า สนง. ผวก. รัฐนิวยอร์กรับทราบการฟ้องแล้ว ซึ่งสิ่งที่ ผวก. รัฐนิวยอร์กดำเนินการทุกอย่างมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการติดเชื้อในรัฐ และป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่สอง

นาย Phil Murphy ผวก. รัฐนิวเจอร์ซีย์แถลงข่าว ดังนี้ (1) เมื่อ 10 ก.ค. 2563 สัดส่วนของผู้ติดเชื้อต่อ ผู้เข้ารับการตรวจทดสอบทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 2.23 อย่างไรก็ดี อัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ลดลงเหลือร้อยละ 0.98 และ (2) เรียกร้องให้ประชาชนเข้ารับการตรวจทดสอบการติดเชื้อ

เนื่องจากยิ่งตรวจทดสอบมากเท่าไหร่ ก็จะได้ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงมากท่านั้น ทั้งนี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์มีศูนย์ตรวจทดสอบการติดเชื้อ 224 แห่ง และได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ บ. Montclair เพื่อให้บริการตรวจทดสอบการติดเชื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

นาง Gina Raimondo ผวก. รัฐโรดไอแลนด์แถลงข่าวว่า ในช่วงสัปดาห์หน้า รัฐได้ดำเนินการร่วมกันกับ Rhode Island Judiciary Court และ United Way ในการออกมาตรการ ‘Safe Harbor Housing Program’ เพื่อช่วยเหลือประชาชนหลีกเลี่ยงการต้องย้ายออกจากที่พักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยรัฐจะจัดสรรเงินจำนวน 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Coronavirus Aid, Relief and Economic Security: CARES Act เพื่อดำเนินมาตรการนี้

เขต Allegheny County ซึ่งรวมเมือง Pittsburgh และ Pennsylvania ได้ออกคำสั่งชั่วคราวห้ามร้านอาหารและบาร์ให้บริการ indoor dining แต่ยังคงสามารถให้บริการ takeout และ deliveries ได้ โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ (10 ก.ค.) เป็นเวลา 2 สัปดาห์

นาง Allison D. Burroughs ผู้พิพากษา U.S. District Court for the district of Massachusetts แสดงความเห็นว่าจากการไต่สวนนัดแรกวันนี้ (10 ก.ค.) ต่อกรณีที่มหาวิทยาลัย Harvard และ MIT ได้ฟ้องร้อง รบ. ปธน. ทรัมป์ที่ออกมาตรการชั่วคราวโดยจะไม่ต่ออายุ/ เพิกถอนวีซ่าของ นศ.

ที่ลงทะเบียนหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดเฉพาะออนไลน์สำหรับภาคการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วงว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะชนะคดี (a high likelihood of success) แต่ศาลยังคงเลื่อนการพิจารณาคดีไปจนการไต่สวนครั้งต่อไปในวันที่ 14 ก.ค.

ทั้งนี้ ทีมทนายความจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้โต้แย้งในบันทึกของศาลว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลเสียร้ายแรงต่อ นศ. ต่างชาติหลายหมื่นคน และเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุข และได้เรียกร้องให้หยุดการดำเนินการมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Open Doors Report on International Exchange ปี ค.ศ. 2019 สะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ นศ. ต่างชาติในสหรัฐฯ เกือบ 1 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น นศ. จากจีนและอินเดีย

ที่มา : เฟซบุ๊กRoyal Thai Consulate General NY