ศธ.ประกาศ กฎ 4 ข้อ ในการทำโทษนักเรียน หากฝ่าฝืนมีความผิด

0

ศธ.ประกาศ 4 กฎเหล็ก ในการทำโทษนักเรียนและนักศึกษา โดยได้ทำการส่งหนังสือไปแล้วในทุกโรงเรียน หากครูหรือโรงเรียนไหนฝ่าฝืน มีโทษตามกฎกระทรวง

ล่าสุดทางด้านของ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยว่า ในขณะนี้ทางด้าน ศธ. ได้ส่งจดหมายแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดแล้ว ถึงการสั่งยกเลิกการใช้บังคับระเบียบสถานศึกษาเดิมเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน เมื่อปี 2518

 

โดยได้กล่าวถึงภาพการกล้อนผมที่แพร่กระจายให้เห็นในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้ ทางด้านของ นายประเสริฐ ได้กล่าวว่า โรงเรียนและครู “ทำไม่ถูกต้อง” เพราะถือว่าไม่ทำตามกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยเรื่องการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ที่มี 4 ข้อประกอบไปด้วย

  1. ว่ากล่าวตักเตือน
  2. ทำทัณฑ์บน
  3. ตัดคะแนนความประพฤติ
  4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

รวมถึงการกระทำความผิดในรูปแบบอื่นๆของนักเรียนก็ให้ยึดหลัก 4 ข้อนี้เท่านั้นอีกด้วย