สหรัฐผิดหวังปชช.ให้อยู่บ้าน แต่ยังออกเที่ยว สั่งปิดชายหาด!!! นำรร.มาเป็นรพ.ชั่วคราว

0

จากกรณีมีรายงานจากสถานกงสุลไทย ในนครลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แจ้งคนไทยที่อาศัยอยู่ตามแต่ละรัฐทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. ณ นครลอสแอนเจลิส สถานะ 23 มี.ค. 2563 ดังนี้

รัฐอะแลสกา : มีผู้ป่วย 32 ราย  เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 ผู้ว่าการ(ผวก. ) รัฐฯ ออกแผน Alaska COVID-19 Economic Stabilization Plan เพื่อรักษา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และลดผลกระทบต่อประชาชน แบ่งเป็น 6 หมวด อาทิ ภาคธุรกิจ โรงแรม และแรงงาน เป็นต้น

รัฐแอริโซนา : มีผู้ป่วย 152 ราย เสียชีวิต 2 ราย

รัฐแคลิฟอร์เนีย : มีผู้ป่วย 1,839 ราย เสียชีวิต 35 ราย  เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2563 นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสแถลงข่าว

1) แสดงความผิดหวังที่ ประชาชนยังคงออกมาเที่ยวและรวมตัวกันตามชายหาดต่าง ๆ ถึงแม้จะมีคำสั่งให้อยู่แต่ในเคหะสถาน ดังนั้นจึงเตรียมจะออกมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น อาทิ ปิดที่จอดรถสาธารณะบริเวณหาด Venice และหาด Santa Monica  ปิดทางเดินเลียบหาด (board walk) และปิดชายหาดต่าง ๆ ภายในนครลอสแอนเจลิสเป็นการชั่วคราว

2) ย้ำว่า การตรวจหาเชื้อไวรัสมีไว้สำหรับผู้ที่เปราะบางที่สุด (the most vulnerable) เท่านั้น ได้แก่ ผู้มีอาการ ผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง

3) ขอบคุณประธานาธิบดี ทรัมป์ที่ส่งเรือ USS Mercy Hospital Ship มาประจำการที่นครลอสแอนเจลิส ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วย (ที่มิได้ติดเชื้อไวรัส) ได้กว่า 1,000 เตียง  เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2563 กรมสาธารณสุขลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ได้ทำความตกลงกับโรงแรม Sheraton Fairplex Hotel & Conference Center ในเมือง Pomona เพื่อนำโรงแรมฯ (ห้องเดี่ยว 244 ห้อง) มาใช้เป็น รพ. ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. – 31 พ.ค. 2563 สำหรับรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสที่อาการไม่รุนแรง และเฝ้าระวังผู้มีอาการที่อยู่ระหว่างรอรับผลการตรวจหาเชื้อ นอกจากนี้ ยังจัดสรรพื้นที่อีกส่วนหนึ่งไว้เป็นศูนย์ ดูแลเด็กเล็กที่พ่อแม่ (แพทย์ พยาบาล ตำรวจ พนักงานดับเพลิง) ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาด และอีกส่วนหนึ่งเป็นศูนย์แจกจ่ายอาหารกล่อง แบบ drive-thru ให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตเคาน์ตี้อีกด้วย

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 ผู้ตรวจการพื้นที่การศึกษานครลอสแอนเจลิสประกาศ 1) ปิดรร. ในสังกัด (จำนวน 1,386 แห่ง) ต่อไปอีกจนถึงวันที่ 1 พ.ค. 2563

2) จะยังคงแจกจ่ายอาหารกล่องให้แก่ นร. ยากไร้ต่อไป

3) จะจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต (สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์) ให้แก่ นร. ยากไร้

รัฐโคโลราโด : มีผู้ป่วย 595 ราย เสียชีวิต 7 ราย  เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 ผวก. รัฐฯ ประกาศมาตรการรเยียวยาทาง ศก. ให้แก่ ประชาชน อาทิ ระงับการยึด อสังหาริมทรัพย์ ผ่อนผันการช าระหนี้ ยกเลิกค่าปรับการจ่ายค่าสาธารณูปโภคล่าช้าและระงับการตัดน้ำ-   ตัดไฟ ระงับการขับไล่ผู้เช่าออกจากที่พักอาศัย และขยายเวลาการช าระภาษี เป็นต้น

รัฐฮาวาย : มีผู้ป่วย 56 ราย

รัฐไอดาโฮ : มีผู้ป่วย 51 ราย

รัฐมอนแทนา : มีผู้ป่วย 34 ราย  เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 ผวก. รัฐฯ สั่งปิดธุรกิจที่ไม่จ าเป็น ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 มี.ค. 2563

รัฐเนวาดา : มีผู้ป่วย 191 ราย เสียชีวิต 2 ราย  เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 ผวก. รัฐฯ สั่งปิดธุรกิจที่ไม่จ าเป็น ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. – 16 เม.ย. 2563  เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2563 ผวก. รัฐฯ จัดตั้งคณะท างาน Response, Relief, and Recovery Task Force (RRR) เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับการแพร่ระบาด โดยมีนาย Jim Murren อดีต CEO บ. MGM Resorts International เป็นหัวหน้า

รัฐนิวเม็กซิโก : มีผู้ป่วย 65 ราย   เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 ผวก. รัฐฯ ขอให้ปชช. อยู่แต่ในเคหะสถาน และสั่งปิดธุรกิจที่ไม่จ าเป็น ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. – 10 เม.ย. 2563

รัฐออริกอน : มีผู้ป่วย 162 ราย เสียชีวิต 5 ราย  เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2563 ผวก. รัฐฯ มีคำสั่ง 1) ให้ ปชช. อยู่แต่ในเคหะสถาน (‘stay home’ order) 2) ห้าม จัดกิจกรรมหรือการชุมนุม ไม่ว่าจะมีผู้เข้าร่วมกี่คน 3) ปิดธุรกิจที่ไม่จ าเป็น 4) ศูนย์ดูแลเด็กเล็กต้องจ ากัด จ านวนเด็กไม่เกินห้องละ 10 คน ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ าคุกสูงสุด 30 วัน หรือปรับไม่เกิน 1,250 ดอลลาร์ สหรัฐ ตั้งแต่ 23 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

รัฐยูท่าห์ : มีผู้ป่วย 181 ราย เสียชีวิต 1 ราย  เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2563 กรมสุขภาพแก้ไขประกาศเรื่องการรวมตัวกันของ ปชช. ให้เบาขึ้น โดยขอให้งดเว้น การชุมนุมกันเกิน 10 คน แต่มิได้ระบุบทลงโทษ (เดิมก าหนดว่ามีโทษทางอาญา)   เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2563 มีรายงานข่าวว่า นาย Ben McAdams (อายุ 45 ปี) สส. รัฐยูท่าห์ พรรคเดโมแครต เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. เนื่องจากติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่วนวุฒิสภาชิกรัฐยูท่าห์ พรรครีพับบลิกัน อีก 2 คน ได้แก่ นาย Mike Lee (อายุ 48 ปี) และนาย Mitt Romney (อายุ 73 ปี) ต้องกักตัวเดี่ยวอยู่ภายใน บ้านพักเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากมีประวัติอยู่ใกล้ชิดกับนาย Rand Paul (อายุ 57 ปี) วุฒิสมาชิกรัฐเคนตักกี้ พรรครีพับบลิกัน ซึ่งติดเชื้อไวรัสเช่นกัน

รัฐวอชิงตัน : มีผู้ป่วย 1,996 ราย เสียชีวิต 95 ราย เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2563 เทศบาลเมืองซีแอตเทิลระงับการจับ ปรับ ล็อกล้อ/ลากรถ ผู้ที่ละเมิดกฎจราจร เกี่ยวกับที่ห้ามจอดบางประเภท และจัดตั้งจุดรับส่งสินค้าชั่วคราวสำหรับร้านอาหารที่ให้บริการแบบ pick-up  เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2563 กรมประมงและสัตว์ป่า (WDFW) และกรมทรัพยากรธรรมชาติ (DNR) ปิดพื้นที่ของ รัฐส หรับตั้งแคมป์ / กางเต็นท์พักแรม (state campground) จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563

รัฐไวโอมิง : มีผู้ป่วย 26 ราย  เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 ผวก. รัฐฯ สั่งปิดสถานที่สาธารณะและธุรกิจที่ไม่จ าเป็น ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. –  3 เม.ย. 2563

เกาะกวม  : มีผู้ป่วย 29 ราย เสียชีวิต 1 ราย

เกาะไซปัน : ยังไม่มีผู้ป่วย