คลังฯประกาศ กลุ่มถูกเรียกคืน เงินเยียวยา 5,000 บาท จำนวน 7,666 คน

0

คลังฯ ออกมาชี้แจงล่าสุด ถึงจดหมายเรียกเงินเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน” จำนวน 5,000 บาทคืน เป็นเรื่องจริง และในขณะนี้มีจำนวน 7,666 คน ที่ต้องส่งคืนตามจำนวน

หลังจากที่มีประเด็นสุดร้อนแรง ที่กำลังเป็นประเด็นอย่างแพร่หลาย นั่นก็คือ มีการส่งจดหมาย โดยอ้างว่าเป็นของกระทรวงการคลังเรียกเก็บเงินเยียวยา “เราไม่ทิ้งกัน” 5,000 บาทคืน

ล่าสุดทางด้านของ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริง ซึ่งเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.63 ได้มีผู้สละสิทธิจำนวน 10,121 ราย และมีการนำเงินมาคืนแล้วจำนวน 2,455 ราย ซึ่งในขณะนี้ยังคงเหลือค้าองยู่ที่ประมาณ 7,666 ราย

ทางด้านของกระทรวงการคลัง จึงได้ส่งหนังสือแจ้ง โดยกลุ่มที่ต้องคืนเงินและได้หนังสือแจ้ง จะเป็นกลุ่มสละสิทธิ์เท่านั้น ไม่รวมกลุ่มอื่นๆ โดยหากว่าได้รับหนังสือแล้ว ซึ่งออกเมื่อวันที่ 7 ก.ค.63 ก็มีผู้คืนเงินเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการสละสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ จึงอยากขอความร่วมมือกลุ่มที่กดสละสิทธิ์ คืนเงินทั้งหมดตามจำนวนให้แก่กระทรวงการคลัง ซึ่งสามารถทำได้ผ่าน Mobile Banking Internet Banking หรือ ATM ของทุกธนาคาร