ผอ.โรคติดต่อยกญี่ปุ่นระบาดระลอก2 เตือนไทยอย่าประมาทเจอหนัก?

0

จากที่วันนี้(7ก.ค.63) นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกยังมีแนวโน้มมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อสะสม 11,739,171 รายนั้น

“ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย ตามลำดับ ส่วนประเทศเพื่อนบ้านยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ นอกจากนี้ยังมีหลายประเทศที่มีการกลับมาระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19ในระลอก 2 เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย โครเอเชีย”

ทั้งนี้ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป ยังกล่าวสำหรับประเทศไทย การที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่ 43 และจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ในอันดับที่ 99 ของโลก มาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่ช่วยกันป้องกันตัวเองจากโรคโควิด 19 ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ อย่างไรก็ตาม โรคโควิด-19 อาจกลับมาระบาดระลอกใหม่ได้อีกครั้งหากคนไทยประมาท

“โดยผลสำรวจของสวนดุสิตโพล เมื่อวันที่ 1-4 ก.ค. 63 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,109 คน พบว่า หลังผ่อนคลายมาตรการประชาชนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ลดลง ถึงร้อยละ 52.93 กังวลเหมือนเดิมร้อยละ 29.94 ไม่กังวลเลยร้อยละ 12.44 และกังวลมากขึ้นร้อยละ 4.69

กระทรวงสาธารณสุขยังขอความร่วมมือห้างร้านผู้ประกอบการ ยังคงต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ เช่น ทำความสะอาดสถานที่ พื้นผิวที่มีผู้สัมผัสบ่อย จัดพื้นที่ลดความแออัด จัดจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือ มีระบบระบายอากาศถ่ายเท

ส่วนประชาชน ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ร่วมกับการเว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ งดการนำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก เลี่ยงการไปสถานที่แออัดคนรวมอยู่มาก และลงทะเบียน เข้า-ออก พร้อมประเมินกิจการ สถานที่ ในแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ

หากพบผู้ติดเชื้อกรมควบคุมโรคจะใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผู้สัมผัสเพื่อนำเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคต่อไป โรคโควิด-19 จะกลับมาอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคน”