โอนเงินเข้า บัตรคนจน 8 รอบ ประจำเดือนกรกฎาคม 63

0

ตรวจเช็คได้เลยสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ว่าวันไหนบ้างที่มีเงินเข้าบัตรจากที่รัฐบาลอุดหนุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ทั้งหมด 8 รอบ โดยมีดังต่อไปนี้

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

  • เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาท (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน)
  • ค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาท (ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน)
  • ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

  • ผู้สูงอายุ ได้รับเงิน 50-100 บาท (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
  • เงินคืนภาษี 5% (ลดภาษีเมื่อซื้อสินค้า 5%)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

  • เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา 100 บาท (ต่อหนึ่งครัวเรือน)
  • เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้า 230 บาท (ต่อหนึ่งครัวเรือน)
  • เงินเยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,000 บาท (จ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน)