อปท.ทั่วประเทศ จัดทำ-แจกจ่าย หน้ากากอนามัยชนิดผ้า กว่า 5 ล้านชิ้น สามจังหวัด ยอดผลิตสูงสุด

0

อปท.ทั่วประเทศ จัดทำ-แจกจ่าย หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบประชาชนแล้วกว่า 5 ล้านชิ้น สามจังหวัด ยอดผลิตสูงสุด “กาฬสินธุ์-สุโขทัย-มหาสารคาม” 

วันนี้ (16 มีนาคม 2563) – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้ผนึกกำลังกับทีมวิทยากร ครู ก. ที่มีความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ออกขยายผลให้กับกลุ่มจิตอาสาต่างๆ ในชุมชน ร่วมกันจัดทำ และแจกจ่ายหน้ากากอนามัยชนิดผ้าตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่แล้ว รวมจำนวน 5,038,321 ชิ้น โดยตั้งเป้าหมายการผลิตทั่วประเทศไว้ที่จำนวน 50 ล้านชิ้น ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้ 

อธิบดี สถ. กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกในประเทศที่จัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า พร้อมส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ครบ 100% จำนวน 8,500 ชิ้น คือ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จ.สุโขทัย ซึ่งครู ก. กลุ่มจิตอาสาต่างๆ และทีมงาน รพ.สต. ได้ร่วมออกขยายผลสอนการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้ากันแบบปูพรมครบทั้ง 12 ชุมชน มีการผลิตทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยความสามัคคีจากทุกภาคส่วน ขณะที่ในภาพรวมทั้งประเทศ จังหวัดที่มียอดการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าพร้อมส่งมอบให้พี่น้องประชาชนสูงสุดเป็นลำดับที่ 1 คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผลิตไปแล้วกว่า 90.01% หรือ 7.6 แสนชิ้น รองลงมาคือจังหวัดสุโขทัย โดยผลิตไปแล้วกว่า 70.88% หรือ 3.6 แสนชิ้น ตามด้วยจังหวัดมหาสารคาม โดยผลิตไปแล้ว 69.76% หรือ 5.6 แสนชิ้น

 

นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำว่า งบกลางจำนวน 225 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ได้มีการจัดสรรให้กับ อปท. 7,774 แห่งเรียบร้อยแล้ว ท้องถิ่นทุกแห่งสามารถเร่งดำเนินการเบิกจ่าย เพื่อนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้ทันที อาทิ ผ้าสาลูเนื้อแน่น ผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ ผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพ หรือผ้าชนิดอื่นตามความเหมาะสม, ไส้ไก่ หรือยางยืด, ด้ายและเข็มเย็บผ้า, กรรไกรตัดผ้า ไม้บรรทัด สีเขียนผ้า เข็มหมุด ภายใต้ต้นทุนการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าชิ้นละประมาณ 4.50 บาท 

“ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู ก. และกลุ่มจิตอาสาต่างๆ ที่ผนึกกำลังกันอย่างเข้มแข็งในทุกพื้นที่ จนทำให้ยอดการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นและเพียงพอกับการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ขอความร่วมมือไปยังครู ก. ได้ร่วมมือจิตอาสา เร่งขยายผล สอนไป ทำไป ส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนไปพร้อมกัน ซึ่งหน้ากากอนามัยชนิดผ้าถือว่าเพียงพอในการป้องกัน และลดการแพร่กระจายจากละอองไอจาม ซึ่งเป็นสาเหตุการติดเชื้อ COVID-19” อธิบดี สถ. กล่าว 

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น