กยศ. อัดฉีด เพิ่มค่าครองชีพผู้กู้ยืม ทุกระดับชั้น

0

กยศ. ได้ประกาศอัดฉีดงบจำนวนกว่า 34,000 ล้านบาท เพื่อรองรับและแบ่งเบาผู้ปกครองจำนวนมาก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ล่าสุดทางด้านของ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ทำการเปิดเผยว่า ได้เตรียมวงเงินจำนวนกว่า 34,000 ล้านบาท ไว้ให้ทางด้านของนักเรียนและนักศึกษา ได้เตรียมไว้ใช้จ่ายค่าเล่าเรียน ซึ่งต่างจากปีก่อนที่ปล่อยกู้เพียงแค่ 28,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ทางด้านของ กยศ. ยังได้เตรียมเพิ่มวงเงินค่าครองชีพให้กับผู้ที่กู้ยืมอีกรายละ 600 บาท/เดือน โดยมีดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากปกติได้ 1,200 บาท/เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 1,800 บาท/เดือน ในส่วนของระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี จากเดิมได้อยู่ที่ 2,400 บาท/เดือน จะเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 บาท/เดือน

โดยทางด้านของ นายชัยณรงค์ ได้กล่าวต่ออีกด้วยว่า ที่ได้ทำการเตรียมวงเงินไว้จำนวนมากขึ้นนั้น ก็เพราะคาดว่าในปีนี้ น่าจะมีผู้ขอกู้เยอะขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการกู้ยืม กยศ. รายใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ส.ค.63 ส่วนสำหรับผู้ที่กู้ยืมรายเก่า ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนให้ยื่นแบบขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ได้เลย จนถึงวันที่ 30 ก.ย.63 โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการกู้ยืมไม่เกินวันที่ 31 ต.ค.63