กรมสรรพสามิต เผย เลื่อนวันขึ้นภาษีบุหรี่ และยาเส้น

0

นายธนกร เปิดเผย นายอุตตม สั่ง กรมสรรพสามิต ให้ออกมาตรการทางภาษี เพื่อช่วยเหลือทั้งแรงงาน และภาคธุรกิจจำนวนมาก หลังจาได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรุนแรง

ในวันที่ 6 ก.ค.63 ทางด้านของ นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ทำการเปิดเผยถึงผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

ไม่ว่าจะเป็นการหยุดชะงักของเศรษฐกิจ สถานประกอบการจำนวนมากต้องปิดตัว ส่งผลกระทบต่อแรงงาน และการจ้างงานทุกภาคส่วน

ส่งผลให้ทางด้านของ กรมสรรพสามิต ได้เตรียมมาตรการเยียวยาฟื้นฟูในเรื่องของภาษีต่างๆ ในภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ แต่ที่ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเห็นทีจะเป็น การเลื่อนการบังคับใช้อัตราภาษีใหม่ของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นออกไป เป็นวันที่ 1 ต.ค.64

โดยทางด้านกระทรวงการคลัง จะหาวิธีการเยียวยาจากปัญหาการขาดสภาพคล่องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบและยาเส้น รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและยาเส้น เป็นต้น