พรก.ฉุกเฉิน 8ข้อสู้โควิดจากเพื่อไทย พักเรื่องการเมือง ถึงเวลาช่วยกัน?!?

0

(1) สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กำลังเข้าสู่ระยะที่3หรือไม่ อีกไม่นานคงรู้ ซึ่งมีข้อเสนอจากหลายฝ่าย รวมทั้ง2แกนนำพรรคเพื่อไทย

(2) 15 มี.ค.63  วัฒนา เมืองสุข แนะนำรัฐบาลใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน

(3) เพื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศตั้ง “คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน” สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

(4) จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไปตามปกติ เช่น

(4.1) เปิดทีวีช่องหนึ่ง 24 ชั่วโมงเป็นช่องทางสื่อสารเดียว ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับโควิด-19 วิธีป้องกันและรักษา ให้ประชาชนติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

(4.2) รวบรวมบุคลากรการแพทย์อยู่ในคณะกรรมการเดียวกัน ให้การป้องกันและรักษาเป็นมาตรการเดียวกันไม่สร้างความสับสนกับประชาชน

(4.3) กำหนดมาตรการอันจำเป็นสำหรับอุปกรณ์เพื่อป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ให้ประชาชนมั่นใจมีเพียงพอ

(4.4) กระทรวงการคลังกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่แจกเงินที่ไม่เกิดประโยชน์ เช่น มาตรการด้านภาษี หรือมาตรการสินเชื่อ

(5) 16 มี.ค. 63 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ทวีตข้อความตรวจ Covidฟรี ลดการแพร่โรคดีที่สุด 100,000 คน ใช้งบไม่ถึง 500 ล้าน

(6) คุณหญิงสุดารัตน์ ยังโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “Covid-19 จะอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่ง รับมือด้วยความมีสติ ไม่ประมาท และไม่ตระหนก ขอเสนอเรื่องเร่งด่วน คือ

(6.1) ระดมทุกสรรพกำลังยกระดับ ทั้งสถานที่รองรับผู้ป่วย ผู้ต้องสงสัยที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษ ส่วนกลางและภูมิภาค อุปกรณ์ เครื่องมือ เวชภัณฑ์

(6.2) ค้นหาผู้ติดเชื้อต้องรวดเร็ว เพราะเป็นกุญแจสำคัญควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

(6.3) ควบคุมการระบาดต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รัฐต้องบอก ความจริง และข้อมูลประชาชนรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง

(6.4) ให้ภาครัฐและเอกชน ทำงานจากบ้าน เรียนออนไลน์ เพื่อเลี่ยงการอยู่ร่วมกันมากๆในอาคารปิด

(7) นั่นคือข้อเสนอของแกนนำพรรคเพื่อไทย ที่เห็นว่ามีสาระสำคัญเป็นคุณต่อประโยชน์ส่วนรวม

(8) สำหรับพรก.ฉุกเฉิน คำว่า  “สถานการณ์ฉุกเฉิน” คือ สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ

(9) หรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน หรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบ หรือการสงคราม

(9.1) ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วน เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(9.2) ความปลอดภัยประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง

(10) และนั่นก็เป็นบางส่วนจากสาระสำคัญของพรก.ฉุกเฉิน ซึ่งท้ายที่สุดรัฐบาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะประกาศใช้รับมือโควิดครั้งนี้หรือไม่???

 

#ปอกเปลือก#ปอกให้เห็นความจริง