ประโยชน์หน้ากากผ้าค่ามหันต์ ชนิดไหนดีสุด?!? ไทยกับครั้งแรกติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน!?!

0

(1) 12 มี.ค.63 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ ล่าสุด ณ วันนี้พบผู้ป่วย เพิ่ม 11 ราย

(2) โดยทั้งหมดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งมี 15 คน และ1 คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง เดินทางมาไทย เมื่อ 21 ก.พ.2563

(3) ต่อมา 25 ก.พ.เริ่มมีไข้ หนาวสั่น แต่ระหว่างป่วยยังเดินทางไปพบปะเพื่อนๆในกลุ่ม 2 ครั้ง คือ วันที่ 27 และ 29 ก.พ.

(4) 4 มี.ค.63 คนในกลุ่มเริ่มทยอยมาที่โรงพยาบาลด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และขณะนี้คนฮ่องกงกลับประเทศไปแล้ว ส่วนที่ยังป่วยอยู่ตอนนี้คือคนไทยทั้งหมด

(5) พบพฤติกรรมของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีการสังสรรค์ ดื่มเหล้าแก้วเดียวกัน สูบบุหรี่มวนเดียวกัน ส่วนอีก 4 คนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนครั้งแรก

(6) นี่เป็นบทเรียนสำคัญ เมื่อป่วยแล้วไม่กักตัว ทำให้คนใกล้ชิดติดเชื้อไปด้วย ทั้งยังใช้สิ่งของร่วมกัน

(7) สาธารณสุขยืนยันไวรัสโควิดในไทยยังอยู่ระยะ 2 ยังแพร่เชื้อในวงจำกัด ตัวเลขผู้ป่วยสะสม 70 ราย รักษาหาย 35 รักษาตัวโรงพยาบาล 34 และเสียชีวิต 1 ราย

(8) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยหน้ากากผ้า ที่เหมาะสมในการนำมาใช้ คือ…

(8.1) กันอนุภาคขนาดเล็ก 2.ป้องกันการซึมผ่านของละอองน้ำ 3.นำซักได้หลายครั้งรวมถึงหาได้ง่ายทั่วไป

(9) เปรียบเทียบผ้าหลายรูปแบบ เช่น ผ้าฝ้ายดิบ ผ้าฝ้ายมัสลิน ผ้าสาลู ผ้านาโน และผ้ายืด ผลการทดสอบ พบว่ามีผ้า 3 ชนิดคือ…

(9.1) ผ้าฝ้ายดิบ ผ้าฝ้ายมัสลิน และผ้านาโน เมื่อนำผ้ามาประกอบกัน 2 ชั้น และส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เส้นใยผ้าสามารถกันอนุภาคได้ใกล้เคียงหน้ากากอนามัย

(9.2) การซักล้างในผ้า 3 ชนิดพบว่า ผ้าฝ้ายดิบและผ้าฝ้ายมัสลินซักได้มากกว่า 100 ครั้งคุณภาพเนื้อผ้าไม่เสื่อม

(9.3) ทดสอบประสิทธิภาพต้านการซึมผ่านของละอองน้ำพบว่า ผ้าฝ้ายมัสลิน และผ้าสาลูสามารถต้านการซึมผ่านได้ดีที่สุด

(10) นายแพทย์โอภาส สรุปผลการทดสอบ ผ้าฝ้ายมัสลิน มีความเหมาะสม ในการนำมาใช้ทำหน้ากากผ้า 2 ชั้นมากกว่าผ้าชนิดอื่น

(10.1) มีประสิทธิภาพดีหลายด้าน คือ สามารถกันละอองน้ำและเส้นใยผ้าสามารถกันอนุภาคได้ดี

(10.2) นำมาใช้งานได้หลายครั้ง และเพื่อความสะอาดของหน้ากากผ้าให้ซักล้างและตากแห้งทุกวัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

(11) นั่นคือสถานการณ์ของการติดเชื้อที่ต้องถือเป็นบทเรียนสำคัญหากป่วยแล้วไม่กักตัว รวมทั้งการเลือกใช้ผ้ามาทำหน้ากากในภาวะหน้ากากอนามัยขาดแคลน!?!

 

#ปอกเปลือก#ปอกให้เห็นความจริง