สกสค.จ่ายเยียวยาค่าตกใจพนักงานถูกเลิกจ้างรายละ 1 แสน

0

จากกรณี มีคำสั่งองค์การค้าของสกสค. ที่ 85/2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสกสค. ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.)

ล่าสุด นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายธนพร สมศรี รองเลขาธิการ สกสค. แถลงข่าวกรณีเลิกจ้างพนักงาน สกสค. 961 ราย โดยนายประเสริฐยอมรับว่า 18 ปีที่ผ่านมาสกสค.ขาดทุนมาโดยตลอด และมีหนี้สินสูงถึง 6,700 ล้านบาท

แม้จะมีการแก้ปัญหาด้วยการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อจัดจำหน่ายเพิ่ม แต่รายได้ก็ยังไม่เพียงพอกับรายจ่าย โดยเฉพาะเงินเดือนของพนักงานที่ต้องรับผิดชอบถึงเดือนละ 40 ล้านบาท จึงต้องดำเนินการปลดพนักงานออก พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ยุบองค์การฯ เพราะยังมีพนักงานทำงานเหมือนเดิมอยู่อีก 74 ราย

ด้าน นายธนพร กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างรายละ 1 แสนบาท หรือที่เรียกกันว่าค่าตกใจรวม 96.1 ล้านบาทภายในวันนี้ทันที โดยไม่ต้องรอเบิกจ่ายในปลายเดือน ก.ค.แต่อย่างใด นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ดยังมีมติจ่ายเงินชดเชย แบ่งเป็น 2 ประเภทเต็มจำนวน

ภายใต้เงื่อนไขอายุการทำงาน และเงินเดือนล่าสุดเป็นเกณฑ์การพิจารณา โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินชดเชยรวม 400 วัน หรือ 13 เดือน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีอายุงานต่ำกว่า 20 ปี จะได้รับเงินชดเชย 300 วัน หรือ 10 เดือน

สำหรับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างทั้ง 961 ราย มีอายุงานเฉลี่ย 25 ปี 5 เดือน และมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่เดือนละ 31,287 บาท ซึ่งองค์การค้าฯ ต้องกู้ยืมเพื่อมาดำเนินการจ่ายค่าชดเชยดังกล่าว