หมอเหรียญทอง จัดเที่ยวบินรับต่างชาติป่วยโควิดเข้ารักษารพ.มงกุฏฯ

0

จากที่เมื่อวันที่ 20 เม.ย.63 หมอเหรียญทอง ได้เสนอนายกรัฐมนตรี ใช้สนามบินเป็นโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วยโควิดต่างประเทศเข้ามา หรือที่เรียกกันว่า ทัวร์ผู้ลี้ภัยโควิด ทำให้เกิดกนะแสฮือฮากันเป็นอย่างมากนั้น

ทั้งนี้ พล.ต. เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า “เรียน ผอ.ศบค. และคณะทำงาน ศบค. หากสถานการณ์ระบาด COVID-19 ยังคงรุนแรงต่อเนื่องต่อไปอีกหลายเดือน โดยเฉพาะในต่างประเทศ ผมขอเสนอให้รัฐบาลใช้สนามบินที่ว่างเปล่า มีประชากรพักอาศัยใกล้สนามบินน้อย ผมขอสมมติให้เป็นสนามบินเพชรบูรณ์ก็แล้วกัน

แล้วรัฐบาลพัฒนาสนามบินเพชรบูรณ์ให้เป็น โรงพยาบาลศูนย์นานาชาติเพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วยจากต่างประเทศ โดยเป็น รพ. สนาม ที่มีขีดความสามารถทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างครบครันและเบ็ดเสร็จ จากนั้นใช้ การบินไทย และพันธมิตรของการบินไทย ทำการบินขนส่งผู้ป่วยจากต่างประเทศทั่วโลกมาลงที่สนามบินเพชรบูรณ์ เพื่อทำการรักษา โควิด 19 – กักกัน จนสิ้นสุดการรักษา แล้วส่งออกคืนประเทศต้นสังกัด

ประเทศไทยจะมีรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในสถานการณ์ระบาดทั่วโลกได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ คนไทยอย่าได้กลัวว่าจะเป็นการนำเข้าเชื้อโรคเข้ามาในประเทศกันนะครับ เพราะหากจะทำโครงการในลักษณะนี้ เราจะต้องจำกัดเขตสนามบินที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลศูนย์นานาชาติฯ ให้เป็นเขตต้องห้าม เราต้องกล้าคิด กล้าทำ ในสถานการณ์วิกฤต ซึ่งจะเป็นโอกาสของประเทศให้ดำรงความอยู่รอดต่อไปได้ เพียงแต่กล้าด้วยความรอบคอบเท่านั้น

ล่าสุดวันนี้(3ก.ค.63) พลตรี เหรียญทอง ได้โพสต์ข้อความแจ้งถึงรพ.มงกุฎวัฒนะกำลังเตรียมแผนการจัด ‘เที่ยวบินพิเศษทางการแพทย์‘ ซึ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศขนาดไม่เกิน 60 ที่นั่งที่มีบุคลากรทางการแพทย์ประจำอากาศยาน มีกระบวนการประสานงานคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดตั้งแต่ประเทศต้นทางก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นประจำบนอากาศยาน ,

การควบคุมระวังป้องกันขณะทำการบินบนอากาศยาน , การคัดแยกป้องกันการแพร่ระบาดเมื่อถึงที่หมาย และการกักกันกลุ่มชาวต่างชาติจากเที่ยวบินพิเศษ ณ รพ.มงกุฎวัฒนะซึ่งจะทำหน้าที่เป็น รพ.ที่หมายเพื่อการกักกันแห่งรัฐ [State Hospital Quarantine] เพื่อคัดกรองและ/หรือรักษาจนกว่าจะปลอดการติดเชื้อแล้วจึงจะสามารถเข้าสู่ประเทศไทยได้

การดำเนินการนี้จะเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการคลินิคหรือสถานพยาบาลต่างๆที่มีผู้ป่วยต่างชาติที่จำเป็นต้องการเดินทางมารับการรักษาในไทย เช่น คลินิคสำหรับผู้มีบุตรยาก , คลินิคศัลยกรรมตกแต่งหรือความงาม , คลินิคทันตกรรม , คลินิคจักษุกรรม , คลีนิคแพทย์ทางเลือก ฯลฯ

ผู้ประกอบการคลินิคหรือสถานพยาบาลเอกชนต่างๆ-ผู้ประกอบการโรงแรม-ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีความประสงค์ให้ รพ.มงกุฎวัฒนะ  ดำเนินการจัดเตรียม ‘เที่ยวบินพิเศษทางการแพทย์‘ ตลอดจนทำหน้าที่ ‘รพ.เพื่อการกักกันแห่งรัฐ [State Hospital Quarantine]’ สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่ สำนักงาน ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โทร.02-574-5000 ต่อ 8800 (พรพรรณ พัดใย)

หมายเหตุ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนการจัดเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยจะจัดทำอย่างเป็นลำดับขั้นค่อยเป็นค่อยไป ไม่ผลีผลาม กรุณาศึกษาข้อความข้างต้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ด้วยนะครับ การดำเนินการนี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดนะครับ

ที่มา : เฟซบุ๊กเหรียญทอง แน่นหนา