ศาลตัดสิน นายอดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรีชื่อดัง เป็นบุคคลวิกลจริต

0

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.63 ที่ผ่านมา ทางด้านของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีประกาศเรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายอดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และจำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของ นางพิชนี โพธารามิก

โดยในรายละเอียดเผยว่า นางพิชนี โพธารามิก เป็นผู้ที่ยื่นคำร้องว่า นายอดิศัย โพธารามิก มีอาการป่วยบกพร่องทางสมอง ความจำเสื่อม เดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เข้าข่ายบุคคลไร้ความสามารถ

จึงได้ขอให้ศาลสั่งให้ นายอดิศัย โพธารามิก เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

ซึ่งทางด้านศาลได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายอดิศัย โพธารามิก มีลักษณะเข้าข่ายบุคคลวิกลจริต ซึ่งทั้งทางด้านของภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้เซ็นยินยอมแล้ว

รวมถึงศาลเห็นว่าผู้ร้องเป็นภรรยา จึงสามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ รวมถึงเป็นผู้ดูแลนายอดิศร มาโดยตลอด ศาลจึงได้มีคำสังเด็ดขาดให้ นายอดิศัย โพธารามิก เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และอยู่ภายใต้ความดูแลของผู้ร้อง