เปิดเงื่อนไขผู้ถือบัตรคนจน 3 กลุ่ม ที่อดได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท

0

ชวดรับเงิน! ครม.เปิดเงื่อนไข 3 กลุ่ม ผู้ที่หมดโอกาสได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท แม้จะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ตาม

จากที่ในวันที่ 2 ก.ค.63 ทางด้านของ ครม.ได้มีมติอนุมัติ มาตรการเยียวยา 3,000 บาท ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โดยจะทำการจ่ายให้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งจะทำการทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.63 เป็นต้นไป

แต่อย่างเพิ่งดีใจไป เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นผู้ถือบัตร จะได้รับเงิน 3,000 บาททุกคน เนื่องจากว่าได้มีกฎเกณฑ์ในการแจก ซึ่งได้แยกออกมาเป็น 3 กลุ่ม ที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ดังต่อไปนี้

ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เยียวยา จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม , ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ สุดท้ายก็คือ ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากโครงการใดๆของภาครัฐ เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น