แถลงการณ์​”ทิศทางไทย”​ ขอขอบคุณ”บิ๊กตู่”ที่รับฟังเสียงของประชาชนผู้หวังดี เบรกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์วิกฤต Covid-19

0

แถลงการณ์สถาบันทิศทางไทย

เรื่อง    ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่รับฟังเสียงของประชาชนผู้หวังดี กรณีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในสถานการณ์วิกฤต Covid-19

ตามที่สถาบันทิศทางไทย​ได้ออกแถลงการณ์​เรื่อง​ “เรื่องข้อเสนอแนะต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ​ในสถานการณ์วิกฤต​ Covid-19” เมื่อวันที่​ 8 มี.ค.​ 2563 โดยได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลให้พิจารณาทบทวนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยการอัดฉีดเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย​หัวละ​ 1,000​ บาท/คน​ เป็นเวลา​ 2​ เดือน​ และนโยบายด้านอื่น​โดยเฉพาะ เรื่องการรับมือวิกฤตภัยแล้ง​ที่เหมาะสมในช่วงที่ประเทศต้องเผชิญกับวิกฤต​ Covid-19​ ตามที่มีผู้หวังดีต่อประเทศท้วงติงมามากมายผ่านสื่อหลักและโซเซียลมีเดีย

ต่อมาในวันที่ 9 มี.ค.​ 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกะทรวงกลาโหม ได้แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563 ว่า            “มาตรการการแก้ปัญหาและลดผลกระทบจากโควิด-19 ที่ออกมาทั้งหมด ทุกอย่างต้องคัดกรองใน ครม.ใหญ่ ไม่ใช่ผ่านทั้งหมด หลายอย่างอาจไม่ผ่าน เพราะในที่ประชุม ครม.ใหญ่จะมีการทักท้วงกันว่าอะไรควรให้ไม่ให้​ วันนี้ยืนยันการจ่ายเงินคนละ 1,000 บาทจะยังไม่มีการจ่าย แต่จะดูว่าช่วยตรงไหน เช่น ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าและประปา ที่ทุกบ้านจะได้ทั้งหมดประมาณ 3,000 บาท ส่วนเรื่องเงิน 2,000 บาทว่ากันทีหลัง ต้องดูเม็ดเงินก่อน รวมถึงมาตรการลดผลกระทบอื่นๆ”

สำหรับการรับมือวิกฤตภัยแล้งนั้น นายกรัฐมนตรี​กล่าวว่า​ กระทรวงต่างๆ และทหารช่วยกันทำแล้วและ​ “พบว่าที่ทำไปแล้วอาจจะยังไม่เพียงพอ และไม่ตรงกับที่ประชาชนต้องการ จึงให้กระทรวงมหาดไทย ไปหาว่าพื้นที่ต้องการอย่างไรเพิ่มเติมมา และหางบประมาณในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม และเชื่อมั่นว่ามาตรการต่างๆจะทำให้ดีขึ้นภายในสองเดือน แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็จะมีมาตรการอื่นๆตามมาอีก แต่ขอให้เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม”

สถาบันทิศทางไทยขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี​ที่ได้ยินและรับฟังข้อเสนอแนะดังกล่าว​และได้ทบทวนนโยบาย​ด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาแนวทางอื่นๆที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่า​

รวมถึงการดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ดำเนินการใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมาย​ ข้อปฏิบัติ​ ในช่วงวิกฤต ซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้าย​ อย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ​ โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของคนไทยและประเทศชาติเป็นสำคัญ

เราทุกคนต้องร่วมมือกันฝ่าฟัน​ “สงครามสู้โรคระบาด” โควิด-19​ไปด้วยกัน

ด้วยความเคารพ

สถาบันทิศทางไทย