ครม.เคาะแล้ว หยุดชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค.นี้

0

นางนฤมล โฆษกนายกฯ ได้มีประกาศ มติครม.แล้วว่า เห็นชอบให้วันที่ 27 ก.ค.63 เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ให้เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน

ในวันที่ 30 มิ.ย.63 ทางด้านของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงมติด ครม. หลังจากที่มีการประชุมหารือในเรื่องของ “วันหยุดชดเชยสงกรานต์” ว่ามีมติเห็นชอบแล้วให้วันที่ 27 ก.ค.2563 เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน

เนื่องจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของรัฐบาลได้ เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ เนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบ เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ในขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้คลายตัวดีขึ้น จึงได้ปล่อยให้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้น โดยทางด้านของ นางนฤมล ยังได้ย้ำอีกด้วยว่า จากกำหนดในวันจันทร์ ที่ 27 ก.ค.63 นี้ จะต้องไม่กระทบกับการบริการประชาชน ซึ่งขอให้ทางด้านของในส่วนภาครัฐวิสาหกิจ และธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดความเหมาะสมด้วย