ศบค.เผยเงื่อนไข เปิดรับชาวต่างชาติ 6 กลุ่ม อนุญาตให้เข้าประเทศไทยได้

0

ศบค. และกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยเงื่อนไข สำหรับชาวต่างชาติ 6 กลุ่ม ที่อนุญาตให้สามารถเข้าประเทศไทยได้ ในการผ่อนคลายระยะที่ 5 หรือหลังจากวันที่ 1 ก.ค.นี้

ในวันที่ 29 มิ.ย.63 ทางด้านของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. ได้เปิดเผยหลังจากได้ทำการหารือกับ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเปิดรับชาวต่างชาติ 6 กลุ่ม ให้สามารถเข้าประเทศไทยได้ ในการผ่อนคลายระยะที่ 5 โดยจะประกอบไปด้วย

  1. คู่สมรสหรือบุตร ของผู้ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่ให้ทำงานในราชอาณาจักรได้
  2. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นฐานชัดเจนเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย
  3. คู่สมรสและบุตรชาวต่างชาติ ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ที่มีสัญชาติไทย
  4. ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาทำการรักษาพยาบาลในประเทศไทย
  5. นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว
  6. ผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ด้วยข้อตกลงพิเศษต่างๆ