มหาวิทยาลัยเทคโนฯเกษตรนครศรีฯเชิญปธ.สถาบันทิศทางไทย บรรยายนักศึกษา ประสบการณ์ ทักษะชีวิตฯ

0

จากกรณีวันนี้(28ก.พ.63) คณะเกษตรศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล​เกษตรไสใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือเชิญนายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานสถาบันทิศทางไทย​ ไปเป็นวิทยากร​ หัวข้อทักษะชีวิต​ แนวคิด​ พิชิตความสำเร็จ​ ให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษา  ประมาณ​ 500 คนค​ ในวันที่31 มีนาคมนี้

ทั้งนี้ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี2562 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. โดยเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้เตรียมตัวเข้าสู่สถานประกอบการและประกอบชีพ ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่านายสนธิญาณ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆเป็นอย่างดี

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!