ขอฝากความหวังปฏิรูปประเทศ และต่อต้านพวกชังชาติ ไว้ที่ ”หมอวรงค์”

0

ขอฝากความหวังปฏิรูปประเทศ และต่อต้านพวกชังชาติ ไว้ที่ “หมอวรงค์” โดยรศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา ประธานยุทธศาสตร์วิจัยสถาบันทิศทางไทย

รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา
ประธานยุทธศาสตร์วิจัยสถาบันทิศทางไทย

จากกรณี ที่นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ผู้บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) ได้ยื่นใบลาออกเพื่อสร้างกลุ่มการเมืองในการต่อสู้เพื่อประเทศชาติตามแนวทางที่แน่วแน่ โดยการเดินหน้าเปิดโปง ให้ความรู้ต่อประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทัน และต่อต้าน “ลัทธิชังชาติ” นอกจากนี้การดำเนินการของคุณหมอวรงค์ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่ได้เสนอต่อสาธารณะ คือ

  • “ให้ประชาชนตื่นรู้ เพื่อรู้เท่าทันพวกชังชาติ ที่มุ่งทำลายล้าง”
  • “ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง และมีวิธีที่จะนำเสนอ”
  • “วิตรรกมุทรา (Vitarka mudra) ใช้ปัญญาในการให้ความรู้ การถกแถลงด้วยปัญญา”

นี่แหละคือสิ่งที่จะเป็นหลักให้กับพี่ๆ น้องๆ เป็นหลักให้กับคนทุกกลุ่มที่ต้องการเห็นการเดินหน้าประเทศไปสู่ความสงบ ร่มเย็น รู้เท่าทันพวกทำลายล้าง พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเพื่อเดินตามแนวคิดของตะวันตกและอเมริกาอย่างไม่ลืมหูลืมตา โดยใช้วาทกรรมประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการ รัฐธรรมนูญ และการต่อสู้เพื่อความเป็นใหญ่ของประชาชน

นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม

การออกมาสร้างกลุ่มการเมืองเพื่อนำประเทศตามแนวทางของคุณหมอวรงค์ จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและยินดี ในความรู้สึกของผู้เขียนซึ่งที่ผ่านมาก็ผ่านการต่อสู้ทางการเมืองมาพอสมควร เห็นการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นของกลุ่มการเมืองของพรรคการเมืองมาหลากหลาย ไม่ได้สดุดอะไรกับใครง่ายๆ แต่ยกเว้นในครั้งนี้ ที่ได้ข่าวคุณหมอวรงค์มีความตั้งใจแน่วแน่และได้ประกาศต่อสาธารณชนในการผลักดันแนวคิดของการพัฒนาประเทศที่พร้อมรับฟังจากทุกฝ่าย โดยใช้ข้อมูลจริงในสังคมเป็นฐาน (Fact-Based) เพื่อการพัฒนาโดยใช้ปัญญามาพิจารณาวิธีที่จะนำเสนอไปยังประชาชน เพื่อคัดทานกับการลงทุนและการทุ่มไปกับการผลักดันกระแสโซเชียลเพื่อแนวร่วมของการฟาดฟันฝ่ายตรงข้าม การเปลี่ยนแนวคิดตามความต้องการของตน และนำไปสู่การทำลายล้างและพลิกฟ้าพลิกดินตามแนวคิดตน

แนวคิดในการปฏิรูปประเทศที่ประชาชนได้ทุ่มเทออกมาเดินเรียกร้องตามท้องถนนทั้งในนาม กปปส. และหลายๆ เวทีที่ผ่านมาเพื่อให้หลุดพ้นจากวังวนเดิมๆ ที่อำนาจในการบริหารประเทศคือเรื่องของตระกูลและเทือกเถาเหล่ากอ อาศัยบารมีทุนมาสร้างอำนาจในการบริหารชาติและกอบโกยไปอย่างไม่ปราณีปราศรัย จนร่ำรวยล้นฟ้าแต่ประชาชนก็เป็นเพียงหมากของการขึ้นสู่อำนาจทางการเมือง ที่อาศัยกระแสการประชาสัมพันธ์สร้างความเห็นดีเห็นงาม เห็นอนาคตที่ดีจากเศษเงินที่โกงกินไปหลายล้านเท่า ความห่างกันของฐานะระหว่างคนจนกับคนรวยในยุคที่หนังสือสอนให้รวยขึ้นอันดับสู่หนังสือขายดีเป็นอันดับต้นๆ อย่างต่อเนื่อง นับวันยิ่งห่างกันมากขึ้น การบูชาเงินตราเข้ามาสู่ทุกหย่อมหญ้าจนบดบังแนวคิดของพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจะนำแนวคิดการปฏิรูปประเทศที่ถูกชูโดยพรรคที่คุณหมอวรงค์เคยสังกัดในช่วงก่อนหน้านี้ ก็ขับเคลื่อนได้ยากเย็นเต็มที มองไม่เห็นแสงสว่างใดๆ การผลักดันแนวคิดการปฏิรูปประเทศและต่อต้านพวกชังชาติจึงเริ่มมีความหวังขึ้นเมื่อคุณหมอวรงค์เดินหน้าเต็มรูปแบบในการก้าวย่างเพื่อสร้างกลุ่มการเมืองที่จะดำเนินการตามแนวทางของคุณหมอวรงค์ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตามและให้กำลังใจเป็นอย่างยิ่ง

 

         ที่สำคัญ การจะฝากความหวังปฏิรูปประเทศ และต่อต้านพวกชังชาติ ไว้ที่ ”หมอวรงค์” จึงไม่น่าจะทำให้ผิดหวังในสถานการณ์ทางการเมืองที่นำโดยคนที่ตั้งใจจริง มุ่งมั่น และการนำแนวทาง “วิตรรกมุทรา-Vitarka mudra” โดยใช้ปัญญาในการให้ความรู้ การถกแถลงด้วยปัญญา เพื่อนำพาชาติด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้พัฒนาต่อไปและพ้นจากพวกที่จ้องปองร้าย ทำลายชาติตนเอง