พัทยาแจกเยียวยาช่วงโควิดบ้านละ 1,000 บาท เช็กสถานะได้เลย 30 มิ.ย.นี้ เงินเข้าแน่นอน

0

จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้รับเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท นาน 3 เดือน และในเดือนนี้ถือว่าเข้าสู่เดือนสุดท้ายของการแจกเงินเยียวยา 15,000 บาทแล้ว สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า 15 ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยาในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย

โดยในวันที่ 27-28 มิ.ย. 2563 กระทรวงการคลัง จะงดจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยจะเริ่มโอนเงินอีกครั้งในวันที่ 29 มิ.ย. 2563 ซึ่งการโอนเงินรอบนี้เป็นเงินงวดสุดท้ายของการแจกเงินแล้ว

ขณะที่ในจังหวัดชลบุรี ก็มีรายงานว่าเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครอบครัวละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการหยุดงาน ซึ่งมีได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยเปิดให้ลงทะเบียนเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

โดยตรวจสอบพบว่า มีครอบครัวที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 9,759 ครัวเรือน แต่เมืองพัทยา ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันทีเหมือนองค์กรปกครองส่วนบริหารท้องถิ่นอื่น ๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ปกครองรูปแบบพิเศษ ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง และยังไม่มีข้อบัญญัติรองรับ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา รวมถึงการส่งเรื่องขออนุมติไปยัง จ.ชลบุรี และกระทรวงมหาดไทย กระทั่งมีหนังสือลงนามเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทย วันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา


ล่าสุดทางด้านนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จะเบิกถอนเงินสดออกจากธนาคารกรุงไทย และแบ่งทีมไปยังธนาคารต่าง ๆ ของประชาชาชนที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา ซึ่งคาดว่าภายในวันที่อังคาร ที่ 30 มิถุนายน จะผู้ลงทะเบียนทั้ง 9,759 ครัวเรือน จะได้รับเงินครบทุกคนแน่นอน