การบินไทยเอาอีก ขอพนักงานเสียสละยอมเซ็นลดเงินเดือน แต่รอบนี้มีเงื่อนไขใหม่ตอบแทน จำเป็นต้องยื้อเงินสดไว้ให้ได้นานที่สุด

0

จากกรณีที่มีรายงานชี้แจงจากการบินไทย หลังจากที่พนักงานจำนวนมากล่ารายชื่อไปยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อร้องเรียนเรื่องที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกข้อบังคับฉบับใหม่ พร้อมระบุว่า ข้อบังคับนี้ลดทอนสิทธิประโยชน์ สวัสดิการพนักงานการบินไทย รวมถึงร้องเรียนเรื่องการปรับลดเงินเดือนว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย

มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความยินยอมจากพนักงานทุกคนให้ปรับลดเงินเดือนลงบางส่วน ในช่วงที่บริษัทหยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม นี้ แต่ถ้าพนักงานคนใดไม่ให้ความยินยอม บริษัทก็ยังคงจ่ายเงินเดือนในอัตราปกติ ไม่ได้หักตามที่บริษัทประกาศแต่อย่างใด

ดังนั้น การกระทำทั้ง 2 กรณี การบินไทยจึงไม่ได้กระทำขัดต่อกฎหมายแรงงาน และบริษัทสามารถดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ของพนักงานที่พึงได้รับตามขอบเขตกฎหมาย

ต่อมาทางด้านนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ หลังจากกระทรวงการคลังลดสัดส่วนการถือหุ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบัน “การบินไทย” มีสถานะเป็นบริษัทเอกชน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น

ดังนั้นบริษัทฯ จึงอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายแรงงาน รวมถึง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 โดยเมื่อวานนี้ (22 มิ.ย.) ตัวแทนของ การบินไทย ได้เดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคม พื้นที่ 2 กรุงเทพมหานคร เพื่อขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นจำนวนเงินราว 6.4 ล้านบาท

“บริษัท การบินไทยฯ ได้ขึ้นทะเบียน ให้พนักงานจำนวนกว่า 21,000 คน ส่งผลให้ได้รับความคุ้มครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ได้ให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันสังคม แก่ตัวแทนผู้บริหารบริษัท การบินไทยฯ เพื่อให้รับทราบการดำเนินงานของระบบประกันสังคม

กองทุนประกันสังคมจะเก็บเงินสมทบจากนายจ้างร้อยละ 5 ลูกจ้างร้อยละ 5 สำหรับกองทุนเงินทดแทน จัดเก็บจากนายจ้างฝ่ายเดียว ตามอัตราความเสี่ยงของประเภทกิจการ ลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะได้รับจากกองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ส่วนกองทุนเงินทดแทน จะให้ความคุ้มครองลูกจ้างนับจากวันที่เป็นลูกจ้าง หรือขึ้นทะเบียนวันแรก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ส่องสิทธิ์ประโยชน์ 7 ข้อ ประกันสังคม พร้อมรับผิดชอบ ดูแลลูกจ้าง “การบินไทย” 21,000 คน หลังพ้นรัฐวิสาหกิจ

ล่าสุดทางด้านนายจักรกฤศฏ์ พาราพันธกุล รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือชี้แจ้งไปยังพนักงานของการบินไทยและไทยสมายล์ว่า ระหว่างที่บริษัทรอการไต่สวนของศาลล้มละลายในวันที่ 17 ส.ค.นั้น บริษัทยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นช่วงที่พักชำระหนี้อัตโนมัติ แต่เนื่องจากรายจ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ ยังคงมีอยู่ เช่น เงินเดือนของพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ยังจำเป็นอยู่

บริษัทฯ จึงต้องการความช่วยเหลือ และเสียสละจากพนักงานทุกคน ที่จะสมัครใจลดเงินเดือนต่อไปอีกเพื่อให้บริษัทได้รักษากระแสเงินสดที่มีอยู่ในขณะนี้ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเรายังไม่ทราบว่าหลังจากที่ศาลมีคำสั่งให้บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และสถานการณ์ของโควิด-19 จะส่งผลให้บริษัทกลับมาทำการบินได้อีกเมื่อไหร่

โดยการขอความร่วมมือสมัครใจลดเงินเดือนในครั้งนี้ แตกต่างจากการขอความร่วมมือในครั้งก่อนกล่าวคือ หากพนักงานลงนามยินยอม บริษัทจึงจะลดเงินเดือนได้ แต่หากพนักงานไม่ลงนามยินยอมพนักงานคนนั้นก็ยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติ ซึ่งผมต้องขอขอบคุณพนักงานที่แสดงสปิริตสมัครใจลดเงินเดือนเพื่อช่วยเหลือบริษัทฯ


ส่วนประเด็นที่ยังมีพนักงานหลายคนกลัวว่า บริษัทจะนำฐานเงินเดือนใดมาใช้ในการคิดคำนวณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุหรือลาออกจากบริษัท ขอยืนยันให้ทุกคนมั่นใจว่าบริษัทจะใช้อัตราเงินเดือนปกติก่อนที่จะมีการปรับลดเป็นฐานในการคิดคำนวณสำหรับการจ่ายค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน

อย่างไรก็ตาม ขอให้พนักงานทุกคนจะมีความเข้าใจถึงความจำเป็นของบริษัท ซึ่งยังต้องการความเสียสละ และความช่วยเหลือครั้งสำคัญนี้ จากพนักงานทุกคน รวมทั้งยังเป็นการแสดงให้สาธารณชนและเจ้าหนี้ได้รับรู้ถึงความเสียสละของพนักงานที่จะช่วยกอบกู้ให้บริษัท ให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ด้วยกัน