สมช.ประกาศแล้ว ตกลงต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

0

ประกาศด่วนจาก เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) หลังจากหารือในที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ทำการ ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน

ในวันที่ 25 มิ.ย.63 ทางด้านของ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้เปิดเผยแล้วถึงประชุมหารือล่าสุด ถึงเรื่องการ ต่ออายุการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

โดยจากการหารือในการประชุม มีมติเห็นพ้องทั้งหมดว่า ควรขยายเวลาต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่ออีก 1 เดือน โดยจะใช้ครอบคลุมในช่วงเดือน ก.ค.63 นี้ทั้งเดือน

เนื่องจากในวันที่ 1 ก.ค.63 มีการผ่อนคลายในช่วงเฟส 5 ซึ่งเป็นกิจกรรมและกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มากที่สุด จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมรับมือ

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!