ทบ.ยุคบิ๊กแดง เปิดหน้าท้าชน! เผยศรีสิทธิสงครามเป็นอาคารแนวคิดบิ๊กตู่เป็นปธ.เปิดเอง

0

จากที่กองทัพบกในยุคของบิ๊กแดง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และบำเพ็ญกุศลแก่ พ.อ.พระยาศรีสิทธิสงคราม 24 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนกองทัพบก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พล.อ.พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และบำเพ็ญกุศลแก่ พ.อ.พระยาศรีสิทธิสงคราม เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของนายทหารที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน และยังเป็นนายทหารประชาธิปไตย

โดยเมื่อปีพ.ศ.2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า คณะราษฎร ถือเป็นการรัฐประหารเพื่อล้มราชบัลลังก์ ครั้น พ.ศ. 2476 ได้เกิดการกบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช โดยมีพระยาศรีสิทธิสงครามเป็นแม่ทัพ มีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า “กบฏบวรเดช

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

เนื่องจากพระองค์ทรงไม่เห็นด้วยกับแนวทางการปกครองของพระยาพหลพลพยุหเสนา ที่มีลักษณะเป็นเผด็จการ โดยเรียกร้องให้ รัฐบาลของพระยาพหลฯ ดำเนินตามแนวทางที่เสนอคือ ให้รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ และให้รัฐบาลมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยให้อำนาจฝ่ายรัฐสภาในการตรวจสอบมากขึ้นและจำกัดอำนาจของรัฐบาลมิให้คณะราษฎรกลายเป็นคณะเผด็จการ

แต่ในที่สุดการก่อกบฏไม่เป็นผลฝ่ายรัฐบาลปราบปรามคณะกบฏลงได้ วีรกรรมที่กล้าหาญและเสียสละของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และพระยาศรีสิทธิสงคราม ควรแก่การยกย่องในฐานะที่ทรงปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดี และทรงมุ่งหวังให้ประเทศชาติดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามพิธีดังกล่าวนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้มอบหมายให้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก  เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล

สำหรับอาคารศรีสิทธิสงคราม เป็นอาคารเชื่อมต่อกับพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ที่ พล.อ.อภิรัชต์ ปรับปรุงเมื่อปี 2562 ตามแนวคิดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม สมัยเป็นผู้บัญชาการทหารบก โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้เดินทางมาเปิดอาคารระหว่างการตรวจเยี่ยมกองทัพบกเมื่อปีที่แล้ว

อาคารศรีสิทธิสงคราม เป็นอาคารสูง 2 ชั้น มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ในการจัดประชุมต้อนรับ และประกอบพิธีที่สำคัญของกองทัพบกเป็นส่วนรวม โดยอาคารดังกล่าวจะอยู่ในแถวอาคารเดียวกับพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

ขณะภายในอาคารมีห้องบวรเดช ซึ่งเป็นห้องเอนกประสงค์ อยู่บริเวณชั้น 2 ของตัวอาคาร ทั้งนี้การตั้งชื่ออาคารสถานที่ของกองทัพ เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการ และมีบทบาทในด้านการทำหน้าที่ปกป้องสถาบัน และมีความจงรักภักดี คือ พันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) อดีตเจ้าหน้าที่การทหาร และอดีตนายทหารบก เพื่อให้สอดรับกับเหตุการณ์ในอดีต ที่พระยาศรีสิทธิสงคราม ทหารบกที่จบการศึกษาจากเยอรมัน สถาบันเดียวกับทหารเสือ “คณะราษฎร” เลือกอยู่ข้างสถาบัน โดยพระยาศรีสิทธิสงคราม มีชื่อเดิมว่า ดิ่น ท่าราบ และมีศักดิ์เป็นตาของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี