เปิดหลักเกณฑ์จ่าย 2,000 บาท ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาทั่วประเทศ

0

จากกรณี เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ทำการไลฟ์สดตอบปัญหาภายในแฟนเพจ ซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คือกรณีหากว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับเยียวยา 5,000 บาท รวมถึงไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง จะมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาบ้างหรือไม่

โดย สำนักประชาสัมพันธ์ ได้ตอบกรณีดังกล่าวว่า หากเข้าข่ายตามที่กล่าวมาให้รีบติดต่อ อบต. หรือ พม.จังหวัดของตนเอง ซึ่งหน่วยงานจะมีเงินช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือในมาตรการใดเลย รายละ 2,000 บาท

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์คลิประบุว่า หลักเกณฑ์ให้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์คนละ 2,000 บาท ประกาศหลักเกณฑ์ให้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์คนละ 2,000 บาท ทุกจังหวัด โควิด19 เงินผู้สูงอายุ

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน รายละไม่เกิน 2,000 บาท ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครอบคลุม กลุ่มเด็กเล็ก กลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มไร้ที่พึ่ง กลุ่มชาวเขา โดยจะมีการประเมินตรวจสอบจากนักสังคมสงเคราะห์ ถึงจะได้รับการอนุมัติช่วยเหลือ

สำหรับผู้ที่ต้องการรับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท สามารถแจ้งเรื่องไปได้ที่เทศบาล อบต. หรือ กรมพัฒนาสังคมจังหวัด เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบ และอนุมัติเงินช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน

และผู้ด้อยโอกาส ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด19 โดยสามารถแจ้งข้อมูล โทร.1300 ตรวจสอบสถานะได้เลยที่ https://bit.ly/2LAAKyN

หลักเกณฑ์ให้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์คนละ 2,000 บาท

ประกาศหลักเกณฑ์ให้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์คนละ 2,000 บาท ทุกจังหวัด #โควิด19 #เงินผู้สูงอายุ

Posted by สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ on Wednesday, June 24, 2020

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์