องค์การตลาดจัดยิ่งใหญ่ กีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44 มี 23 หน่วยงานจัดเต็ม ร่วมชิงชัย

0

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่อาคารตลาดชั้นเดียว องค์การตลาด ตลิ่งชั่น นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “กีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44” โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน  23  หน่วยงาน

ทั้งนี้ นายภาณุพล ได้กล่าวต้อนรับ ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน “กีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44” ว่า ในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44  ขอขอบคุณท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาสละเวลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจ โดยเป็น 1 ในจำนวน 21 ชนิดกีฬา และในการแข่งขันครั้งนี้ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาดาร์ท มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน  23  หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย

ซึ่งนายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 44″ว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่ง  ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน”กีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจ ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรง ร่วมใจ กันจัดการแข่งขันเพื่อสืบทอดเป็นประเพณี ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต่อไป

“การแข่งขันกีฬาจะประสบความสำเร็จ เป็นที่ประทับใจของผู้ร่วมแข่งขันและผู้ชมกีฬาได้นั้น ทุกฝ่ายจะต้องทำหน้าที่อย่างตั้งใจและได้มาตรฐานทางด้านกีฬา นักกีฬาจะต้องเล่นกีฬาด้วยสปิริตของนักกีฬา แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ภายใต้กฎกติกาและความมีน้ำใจ เจ้าหน้าที่กรรมการก็ทำหน้าที่อย่างสุจริตยุติธรรมและได้มาตรฐาน ผู้ชมก็เชียร์อย่างสร้างสรรค์ มุ่งสร้างสามัคคีเป็นที่ตั้ง”

“ผมขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 23 รัฐ ที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างงดงาม ยิ่งใหญ่ดังที่ปรากฏในวันนี้  ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่าย หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน และขอให้การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้” รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว