ผู้ว่าฯจันทบุรีทำเซอร์ไพรส์ ขอลาออกขรก.ก่อนเกษียณ ตั้งใจบวชศึกษาธรรมจำพรรษา ณ วัดเขาสอยดาวเหนือ

0

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ตนเองได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้ที่ทราบข่าวต่างไม่คาดฝัน ทั้ง ๆ ที่เหลือเวลาทำงาน 3 เดือนก่อนเกษียณอายุราชการในปีนี้

ทำให้ผู้ที่รู้หลายคนก็บอกว่าการลาบวชขณะรับราชการสามารถขอลาได้ตามสิทธิ แต่นายวิทูรัช กล่าวว่าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ขึ้นมาทำหน้าที่แทนตนที่รับราชการมารวม 36 ปี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 4 ปี 3 เดือนเป็นลำดับที่ 42 ของทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตนไม่อยากพะว้าพะวงกับเรื่องของงานที่ตั้งใจไว้ว่าจะปล่อยวาง และชีวิตก็ราบรื่นมีความสุขเสมอมา ไม่อยากมีงานที่ติดค้าง จึงขอลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการด้วยความสบายใจ และไม่มีอะไรกดดัน

ตั้งใจเข้าศึกษาพระธรรมวินัยด้วยการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เบื้องต้นกำหนดบวชอย่างเรียบง่ายที่วัดบวรนิเวศวิหาร (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นพระอุปชา หลังจากนั้นจะเดินทางมาจำพรรษาที่วัดเขาสอยดาวเหนือ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยตามที่ได้มุ่งมั่นปรารถนา และเป็นวัดฝ่ายธรรมยุติ ครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะได้บวชทดแทนบุญคุณบุพการี บิดา-มารดา ตามประเพณีไทย หากรอเกษียณอายุราชการจะไม่ทันเข้าพรรษาในปีนี้

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

เบื้องต้นได้เตรียมลาออกจากราชการตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จำเป็นต้องอยู่บัญชาการสถานการณ์ และเกรงจะเป็นภาระของคนอื่น ที่ผ่านมาตลอดชีวิตยังไม่เคยบวชเรียนเลย การทำงานที่ผ่านมาถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ และประชาชนที่รู้จัก ไม่ถือยศ อำนาจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ตั้งภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย เป็นแบบอย่างของข้าราชการไทยยุคใหม่ ภายหลังจากที่นายวิทูรัช ลาออกจากราชการแล้วซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อจนเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2563

พอข่าวการลาออกจากราชการเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกระจายออกไป หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนหลายคนที่ทราบข่าวต่างปลาบปลื้มและร่วมอนุโมทนาในความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวของ นายวิทูรัช ที่ยอมสละตำแหน่งหน้าที่การงานที่สำคัญอย่างไม่ยึดติด และคิดว่าพระพุทธศาสนาจะได้มีพระภิกษุที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยไปอีกนานเมื่อมีโอกาส จะได้กราบไหว้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาได้อย่างสนิทใจ

ที่มา : หมายข่าวจันทบุรี