สถานทูตฯ เผยภาพส่งคนไทยในญี่ปุ่นกลับบ้าน ทุกคนเต็มใจกักตัว 14 วัน ฝากคำซึ้งถึงรัฐและจนท.

0

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยในญี่ปุ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Japan Airlines

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คนไทยในญี่ปุ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบิน Japan Airlines (JAL) เที่ยวบินที่ JL031 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.40 น.

เที่ยวบินดังกล่าวได้รับอนุญาตให้บินรับ-ส่ง ผู้โดยสารกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับความร่วมมือจากสายการบินและได้รับอนุมัติจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทย มีผู้โดยสารตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรจากศักยภาพที่ไทยสามารถรองรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศทั่วโลกต่อวัน

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ผู้โดยสารคนไทยในเที่ยวบินข้างต้นได้ลงทะเบียนในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับไทยจากประเทศญี่ปุ่นโดยเร่งด่วนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการจัดเตรียมสถานที่ในการกักตัวด้วยแล้ว #น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวมีคนในโซเชียล รวมทั้งคนไทยที่มากับเที่ยวบินดังกล่าวเข้ามาแสดงความเห็นอย่างมากมาย เช่น ขอบพระคุณทุก ๆ ท่านมากครับ ตอนนี้กักตัวอยู่ในโรงแรม แต่ได้เหยียบเมืองไทยแล้วก็อุ่นใจครับ, ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้คนในครอบครัวถึงไทยเรียบร้อยและเข้ากักตัวตามที่รัฐจัดไว้ให้แล้วครับ, ขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูตไทยในญี่ปุ่นและรัฐบาลไทยเป็นอย่างสูงค่ะตอนนี้ได้อยู่ที่กักตัวแล้วค่ะ เป็นต้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยในญี่ปุ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกลับประเทศไทย…

Posted by สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – 在東京タイ王国大使館 on Tuesday, June 23, 2020

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – 在東京タイ王国大使館 และ Bambie Kwangchuchai