อนุมัติแก้กฎหมาย ปรับเพิ่มเกณฑ์อายุเด็ก ไม่ต้องรับโทษอาญา

0

ครม.มีมติเห็นชอบ ให้ปรับเพิ่มเกณฑ์อายุเด็ก ที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา จาก อายุ 10 ปี เป็น 12 ปี โดยให้ใช้การลงโทษฟื้นฟูมาทดแทน การเข้าสู่กระบวนการทางคดี

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับมติ ครม. ในเรื่องของการอนุมัติการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับเกณฑ์อายุของเด็กที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา

โดยกฎหมายในปัจจุบันนั้น ได้มีกำหนดอายุของเยาวชนที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา คือ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี โดยให้ใช้มาตรการอื่นทดแทนในการรับโทษ ซึ่งจะทำการปรับเปลี่ยนกำหนดอายุของเยาวชนที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาเป็น 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี แทนของเก่า

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะเป็นการสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิเด็ก และเหตุผลทางการแพทย์ที่ได้ศึกษาแล้วพบว่า เด็กที่มีอายุ 12 ปี กับเด็กที่มีอายุ 10 ปี ไม่มีความแตกต่างทางด้านความคิด ยังไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ซึ่งเห็นว่ายังไม่สมควรเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดี แต่ควรนำไปฟื้นฟูเพื่อให้กลับสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพแทน