ทรัมป์เรียกคะแนน แช่แข็งกรีนการ์ด,วีซ่าทำงานยาวไปสิ้นปี สงวนงาน 5.25 แสนตำแหน่งให้คนอเมริกัน

0

โดนัลด์ ทรัมป์, ประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา เรียกคะแนนเสียงด้วยการประกาศงดออกวีซ่าแบบกรีนการ์ด และวีซ่าทำงานยาวไปถึงสิ้นปีนี้  เพื่อระงับไม่ให่คนต่างชาติอาศัยอยู่และทำงานระยะยาว  อ้างเหตุผลให้คนอเมริกันต้องได้กลับเข้าทำงานและยืนได้ด้วยตนเอง หลังต้องเผชิญการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป้าหมาย ให้ชาวอเมริกันได้งานแทนที่กว่า 525,000 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่รัฐบาลให้สัมภาษณ์สือว่า “คนอเมริกันต้องลำบากจากปัญหาการระบาดไวรัสโควิด-19 โดยไม่ใช่ความผิดของเขา และท่านประธานาธิบดีให้ความสำคัญเรื่องสงวนงานไว้ให้คนอเมริกันเป็นอันดับแรก เพื่อจะได้กลับมายืนได้ด้วยตนเองอีกครั้ง”

วีซ่าแบบ H1B ใช้สำหรับอนุญาตให้คนทำงานที่มีทักษะเฉพาะหรือระดับสูงที่จำเป็นต่องานด้านต่างๆในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและแบบ L1 visa ใช้อนุญาตผู้บริหารระดับสูงที่เป็นชาวต่างชาติและทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ในอเมริกา แต่ศาสตราจาร และผู้สำเร็จการศึกษา ไม่กระทบ  ทั้งชี้แจงว่า ไม่น่าจะกระทบกับปัญหาผู้อพยพ และผู้มีกรีนการ์ดมาก่อนหน้านี้แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่แจงส่า สำหรับคนงานด้านอุตสาหกรรมอาหารและสาธารณสุขยังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะได้รับการพิจารณา แต่จะมีเงื่อนไขมากขึ้น

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

Cr: CNBCnews