กลุ่มชอบอ้าง2475ต้องเรียนรู้! หมอวรงค์ เปิดบทสัมภาษณ์’ปรีดี พนมยงค์’ก่อนเสียชีวิตไม่นาน

0

สืบเนื่องกรณีที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ฝากฝั่งต่อต้านรัฐบาล ได้หยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฏรเมื่อ 24 มิถุนายน 2475

นำมาเป็นประเด็นในการเคลื่อนไหว จุดไฟการเมือง โดยได้เตรียมการนัดหมายชุมนุม จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง ทั้งบริเวณสกายวอล์คแยกปทุมวัน  และ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา (สัปปายะสภาสถาน) เกียกกาย ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดทางด้าน (17 มิ.ย.63) “นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่า.. กลุ่มชอบอ้าง2475ต้องเรียนรู้!!!

สิ่งที่กลุ่มชอบอ้าง 2475 ควรต้องเรียนรู้ นั่นคือบทสัมภาษณ์ของ ท่านปรีดี พนมยงค์ ให้สัมภาษณ์นิตยสารเอเชียวีก ก่อนเสียชีวิตไม่นาน ใจความว่า

“แม้ว่าข้าพเจ้าได้รับปริญญาแล้ว และได้คะแนนสูงสุด แต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทางทฤษฎี
ข้าพเจ้าไม่มีความจัดเจน และโดยปราศจากความจัดเจน
บางครั้งข้าพเจ้าประยุกต์ทฤษฎีอย่างนักตำรา
ข้าพเจ้าไม่ได้นำความเป็นจริงในประเทศของข้าพเจ้ามาคำนึงด้วย
ข้าพเจ้าติดต่อกับประชาชนไม่พอ ความรู้ทั้งหมดของข้าพเจ้าเป็นความรู้ตามหนังสือ
ข้าพเจ้าไม่ได้เอาสาระสำคัญของมนุษย์มาคำนึงด้วยให้มากเท่าที่ข้าพเจ้าควรจะมี
ในปี ค.ศ.๑๙๓๒ (พ.ศ.๒๔๗๕) ข้าพเจ้าอายุ ๓๒ ปี พวกเราได้ทำการอภิวัฒน์ แต่ข้าพเจ้าก็ขาดความจัดเจน…
และครั้นข้าพเจ้ามีความจัดเจนมากขึ้น (พ.ศ.๒๔๘๙-๒๔๙๐) ข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจ”……

กลุ่มชอบอ้าง2475 ต้องเรียนรู้ความผิดพลาดจากท่านปรีดี โดยเฉพาะการคำนึงถึงความจริง การเข้าถึงประชาชน และการอ้างแต่ตำรา โดยต้องรู้ว่า

ประชาชนชาวไทยมีความผูกพันกับสถาบันเบื้องสูง เป็นศูนย์รวมจิตใจและจิตวิญญาณ มีความร่มเย็นสงบสุข หวงแหนวัฒนธรรม ประเพณี วิถีไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ ที่สำคัญคือ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ใช่การปกครองแบบตะวันตก
#save112

กลุ่มชอบอ้าง2475ต้องเรียนรู้!!!สิ่งที่กลุ่มชอบอ้าง 2475 ควรต้องเรียนรู้ นั่นคือบทสัมภาษณ์ของ ท่านปรีดี พนมยงค์…

Posted by Warong Dechgitvigrom on Monday, June 22, 2020