ดร.นิวปอกเปลือกทายาทอสูรประชาธิปไตยจอมปลอมของคณะราษฎร- ปล้นพระราชอำนาจ- เกือบ 90 ปีพิสูจน์แล้วว่าผิดพลาด

0

22 มิ.ย.63 มีความเคลื่อนไหวจากทางเฟสบุ๊ค Suphanat Aphinyan ของ ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า.. #ทายาทอสูรประชาธิปไตยจอมปลอมของคณะราษฎร

ดร.นิว-ศุภณัฐ อภิญญาณ

ความผิดพลาดของคณะราษฎร คือ การทำรัฐประหารโดยการปล้นพระราชอำนาจและอธิปไตยของปวงชนด้วยการอ้างหลัก 6 ประการ “เอกราช ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค เสรีภาพ การศึกษา” แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับเป็นการยักยอกและยื้อแย่งอำนาจกันไปมาในหมู่คณะโดยที่ “ไม่ได้สร้างประชาธิปไตยตัวจริงให้กับประชาชน” เลยแม้แต่นิดเดียว ดังนั้นประชาธิปไตยของคณะราษฎรจึงเป็นแค่เพียงประชาธิปไตยจอมปลอมที่หลอกเด็ก

ในขณะที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชประสงค์อันแรงกล้าที่จะสร้างประชาธิปไตยตัวจริงให้กับประชาชนชาวไทย คือ “การทำอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชน” ตามที่มีปรากฏชัดในพระราชดำรัสอย่างชัดเจน “…ข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร…”

เมื่อคณะราษฎรแอบอ้างประชาธิปไตยปล้นพระราชอำนาจและอธิปไตยของปวงชนจนกลายมาเป็นคณาธิปไตยที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจไปมาโดยไม่เคยเห็นหัวประชาชน คณะราษฎรจึงเป็นรากเหง้าของความขัดแย้งทางการเมืองการปกครองของไทย และต้นกำเนิดของโครงสร้างทางสังคมที่เป็นเผด็จการมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้

ดังนั้นตลอดระยะเวลาเกือบ 90 ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า “แนวทางประชาธิปไตยจอมปลอมของคณะราษฎรเป็นแนวทางที่ผิดพลาด” และเป็น “ต้นแบบของวงจรอุบาทว์และระบอบเผด็จการในประเทศไทย”

แม้ว่าคณะราษฎรจะไม่เหลืออยู่แล้ว แต่ก็ได้ทิ้งไว้ซึ่งโครงสร้างทางสังคมที่เป็นเผด็จการอันเป็นต้นตอของความขัดแย้งและความล้าหลังของประเทศไทย อีกทั้งเหล่าทายาทอสูรประชาธิปไตยจอมปลอมที่ยังหลงงมงายและต้องการที่จะสานต่อภารกิจแห่งประชาธิปไตยจอมปลอมที่ผิดพลาดของคณะราษฎร อันมีแต่จะสร้างความวุ่นวาย ความขัดแย้ง และความแตกแยกให้กับสังคมไทยมากยิ่งขึ้นไปอีก นำทีมโดย ทอน เดอะลูซเซอร์, บูด เดอะบิดเบือน และ ช่อ เดอะตอแหล

ตั้งแต่ ทอน เดอะลูซเซอร์, บูด เดอะบิดเบือน และ ช่อ เดอะตอแหล ปรากฏตัวขึ้นมาในสังคมไทย ก็ไม่เห็นว่าสังคมไทยจะได้ประโยชน์อะไรหรือมีอะไรดีๆเกิดขึ้น นอกเสียจากความแตกแยกที่ลุกลามไปถึงระดับสถาบันครอบครัวหลายๆครอบครัวผ่านช่องว่างระหว่างวัยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แล้วก็ไม่เห็นจะมีการเมืองใหม่ที่สร้างสรรค์เกิดขึ้นตามที่มีการกล่าวอ้าง แต่กลับทำให้การเมืองไทยกลายเป็นการเมืองน้ำเน่าเสียยิ่งกว่าเดิม

เพราะจะมีก็แต่ขบวนการปลุกม็อบรายวันและความพยายามในการหลอกใช้มวลชนเป็นเครื่องมือทางการเมือง ผ่านการระดมปลุกปั่นขยะทางความคิดในโลกโซเชียลที่ไม่เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเต็มไปด้วยความเกลียดชังและความรุนแรง เรื่องแล้วเรื่องเล่า ประเด็นแล้วประเด็นเล่า กระแสแล้วกระแสเล่า และเมื่อปลุกม็อบไม่ขึ้นก็หายไปราวกับ “ลมตด” ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกลายเป็นลัทธิ “ลมตดแห่งประชาธิปไตยจอมปลอม”

ทายาทอสูรแห่งประชาธิปไตยจอมปลอมเหล่านี้จึงไม่ทำอะไรนอกจากเฝ้าแต่คอยปลุกม็อบรายวัน มีแต่การระดมปลุกปั่นแบบไม่หยุดไม่หย่อนซึ่งได้เผยเนื้อแท้ของพวกเขาออกมาว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเขาเป็นเพียงแค่นักปลุกปั่น (Demagogue) และ นักใช้กฎหมู่ (Ochlocrat) ที่มักชอบอ้างประชาธิปไตยและประชาชนบังหน้าอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ไม่เคยทำอะไรนอกจากใช้โซเชียลมีเดียระดมปลุกปั่นเติมเชื้อไฟแห่งความรุนแรงและความขัดแย้งให้กับสังคมไทย หวังเพียงแค่หลอกใช้มวลชนเป็นเครื่องมือเพื่อการก่อม็อบทางการเมือง

ดังนั้นพฤติกรรมของคนพวกนี้จึงไม่ใช่ ประชาธิปไตย (Democracy) ของผู้ที่เจริญแล้ว หากแต่เป็นประชาธิปไตยแค่ลมปากที่เสื่อมทรามในลักษณะของการใช้กฎหมู่ (Ochlocracy) หรือพูดง่ายๆว่าเป็น การก่อม็อบ (Mob Rule) ที่เป็นการหลอกใช้มวลชนเพื่อเป็นเครื่องมือทางลัทธิการเมืองอันคับแคบของตัวเองก็เท่านั้นเอง

“หลอกใช้มวลชนคืองานของเรา คณะกาวหนามาเพื่อปลุกม็อบรายวัน”

ดร.ศุภณัฐ
22 มิถุนายน พ.ศ. 2563
#ประชาธิปไตยTheseries by ดร.ศุภณัฐ

#ทายาทอสูรประชาธิปไตยจอมปลอมของคณะราษฎรความผิดพลาดของคณะราษฎร คือ…

Posted by Suphanat Aphinyan on Sunday, June 21, 2020