ภูเขาไฟเมราปีเกาะชวา ปะทุ  ควันดำและเถ้าถ่านพ่นสูงกว่า 6,000 เมตร วันที่เกิดสุริยคราส หวั่นเกิดแผ่นดินไหวซ้ำ

0

ภูเขาไฟ ‘เมอราปี’ ใกล้เมืองยอคยาการ์ตา ตอนกลางของเกาะชวา ปะทุ 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 2563 กินระยะเวลาประมาณ 7 นาที พ่นกลุ่มเถ้าถ่านสีเทาขึ้นฟ้าสูงถึง 6 กิโลเมตร ทำให้ทางการท้องถิ่นต้องตั้งพื้นที่ห้ามเข้ารัศมี 3 กม. รอบปากปล่องภูเขาไฟ อดีตเคยเกิดแผ่นดินไหวหลังปะทุ กว่า 500 ครั้ง

สำนักงานธรณีวิทยาฯ ยังไม่ยกระดับการเฝ้าระวังภูเขาไฟระเบิด แต่ออกคำแนะนำให้เที่ยวบินพาณิชย์เดินทางในบริเวณนี้ด้วยความระมัดระวัง

ทั้งนี้ ภูเขาไฟเมอราปี เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก ปะทุรุนแรงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2553 ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 300 ศพ ประชาชนในพื้นที่โดยรอบกว่า 280,000 คน ต้องอพยพ นับเป็นการระเบิดรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2473 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึง 1,300 ศพ

ทางการท้องถิ่นของอินโดนีเซีย รายงานว่า ภูเขาไฟเมราปี บนเกาะชวา เกิดปะทุขึ้นอย่างน้อย 3 ครั้ง ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พ่นควันดำและเถ้าถ่านออกจากปากปล่อง ขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า 6,000 เมตรเบื้องต้น ยังไม่มีรายงานความเสียหาย หรือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปะทุครั้งใหม่นี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ยกระดับการเตือนภัยจากภูเขาไฟลูกดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 2 จากทั้งหมด 4 ระดับ

สำหรับภูเขาไฟเมราปี มีความสูงประมาณ 2,930 เมตร ตั้งอยู่กลางเกาะชวา  เมื่อปี 2553 เกิดปะทุขึ้นก่อให้เกิดเถ้าถ่านและกลุ่มควันสูงขึ้นไปในอากาศ 1.5 กิโลเมตร ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 300 คน และ เกิดแผ่นดินไหวจากภูเขาไฟกว่า 500 ครั้ง

…………………………………………………