เด้งหน.รุกขชาติฯเซ่นรื้อบอมเบย์ฯ! รมว.ทส.ขอโทษ จนท.ไม่เห็นหัวปชช.

0

จากการรื้อถอนอาคารไม้เก่าแก่อายุกว่า 131 ปี ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ทำการของบริษัททำไม้ภาคเหนือและภูมิภาคบอมเบย์เบอร์มา ซึ่งอยู่ในบริเวณสวนรุกขชาติเชตะวันในความดูแลของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ในจังหวัดแพร่นั้น

ต่อมาวันที่ 19 มิ.ย.63 นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กว่า ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลจะยื่นกระทู้ถามด้วยวาจา หรือกระทู้สด ตั้งถามนายกรัฐมนตรี ในการประชุมวุฒิสภาวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

ล่าสุดวันนี้(22 มิ.ย.63) การประชุมวุฒิสภาได้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาของ นายคำนูณ  เรื่อง การรื้อถอนโบราณสถาน ‘บ้านบอมเบย์เบอร์ม่า‘ ที่จังหวัดแพร่ โดยนายคำนูณ กล่าวว่า

ขณะนี้เกิดการกระทำผิดกฎหมายชัดแจ้ง โดยเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาด้วย เพราะอาคารแห่งนี้ถือเป็นโบราณสถาน อาจมีความเข้าใจผิดเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นโบราณสถานแล้วจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรเท่านั้น

“เพราะตามมาตรา 4 ของพ.ร.บ.โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพ.ศ.2504 ได้นิยามคำว่าโบราณสถาน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งให้ รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย ซึ่งจากมาตรา 4 ดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่าการเป็นโบราณสถานตามนิยามของกฎหมายไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนแต่อย่างใด”

ทั้งนี้นายคำนูณ ยังกล่าวอีกว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการอย่างไรต่อไป ทั้งการดำเนินการตามกฎหมายและการซ่อมแซมให้เหมือนเดิมมากที่สุด และใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและจะดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีก ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะต้องหาแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาต่อไปด้วย

ขณะที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขอโทษที่ทำให้คนแพร่เสียความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นอาคารแห่งนี้ได้โอนมาให้อยู่ภายใต้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การของบประมาณซ่อมแซมเริ่มตั้งปี 2561 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น คือ เจ้าหน้าที่ไม่ได้กระทำโดยเห็นหัวอกของประชาชน การกระทำใดๆของภาคราชการจะต้องถือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นสำคัญ

“ขณะนี้ได้ให้กรมอุทยานฯตั้งคณะกรรมการสอบสวนและย้ายหัวหน้าสวนรุกขชาติเชตะวัน และหากพบว่ามีการกระทำความผิด ผมจะไม่ปกป้อง ขอย้ำอีกว่าผมขอโทษที่ให้สัมภาษณ์เร็วไปโดยยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเบื้องต้นกรมอุทยานฯจะขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อให้อาคารนั้นกลับมาเหมือนเดิมมากที่สุด และประสานงานกับกรมศิลปากรเพื่อร่วมดำเนินการซ่อมแซมต่อไป ส่วนไม้ที่ถูกคัดแยกออกมานั้นเราจะดูแลให้ดีที่สุดและหากใครมีข้อมูลว่ามีการเอาไม้ไปขาย ขอให้แจ้งเข้ามา ทางกระทรวงฯจะดำเนินการอย่างถึงที่สุด” นายวราวุธ กล่าว