ไปเที่ยวได้แล้ว เยอรมนีปลดล็อค ถอนชื่อประเทศไทยจากกลุ่มประเทศเสี่ยงโควิด-19

0

ประเทศเยอรมนี ถอนชื่อประเทศไทยจากลิสต์ประเทศเสี่ยงระบาดโควิดแล้ว หลังไร้ผู้ติดเชื้อต่อเนื่องนาน 26 วัน ทำให้ไม่ต้องถูกกักตัว 14 วันตามมาตรการ State quarantine ของที่นั่น

วันที่ 19 มิ.ย. เว็บไซต์สถาบัน Robert Koch Institute (RKI) หน่วยงานการวิจัยป้องกันและควบคุมโรคของเยอรมนี ซึ่งทำหน้าที่รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ไวรัสโควิด ได้อัพเดตรายชื่อประเทศกลุ่มเสี่ยงระบาดจากไวรัสโควิด โดยRKIได้ถอนประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศกลุ่มเสี่ยงระบาดโควิดแล้ว หลังจากไทยไร้ผู้ติดเชื้อภายในประเทศต่อเนื่องนาน 26 วัน การถอนรายชื่อไทยออกจากกลุ่มประเทศเสี่ยงดังกล่าว 

ทำให้พลเมืองไทยที่ประสงค์เดินทางเข้าเยอรมนีไม่จำเป็นต้องเข้ามาตรการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วันตามข้อกำหนดของรัฐบาลเยอรมนี ทั้งนี้จะส่งผลให้ในอนาคตอันใกล้ เยอรมนีอาจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการเดินทางระหว่างไทยกับเยอรมนีต่อไปด้วย

…………………………………………….