อ้ายน้องกัมพูชาเรียกเก็บค่ามัดจำการเดินทางเกือบ 1 แสนบาท สำหรับชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ คืนทีหลังตามจ่ายจริง

0

กัมพูชา ประกาศเรียกเก็บค่ามัดจำการเดินทาง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 93,000 บาท) จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมกับแสดงหลักฐานประกันสุขภาพขั้นต่ำที่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,550,000 บาท) โดยค่ามัดจำการเดินทาง 3,000 ดอลลาร์นี้สามารถจ่ายในรูปเงินสดหรือบัตรเครดิตเมื่อเดินทางถึงสนามบินกัมพูชา ประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชา เปิดเผยว่าค่ามัดจำการเดินทางในวงเงินดังกล่าว ครอบคลุม ค่าใช่จ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางและพักอาศัยอยู่ในกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการรักษา หรือค่ากักกันตัวหากจำเป็น ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนจะระบุเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าโรงพยาบาลในกัมพูชาจะรักษานักท่องเที่ยวที่มีผลตรวจไวรัสโควิด-19 เป็นบวกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก็ตาม

รายละเอียดของค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้น กระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาชี้แจงไว้ คือ

1.ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 ประมาณ 165 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นค่าทดสอบเชื้อ 100 ดอลลาร์ ค่าส่งผลตรวจ 5 ดอลลาร์ และที่เหลือ 60 ดอลลาร์ จะเป็นค่าอาหาร 3 มื้อ และที่พัก 1 คืน ในโรงแรมหรือสถานที่ที่กำหนด เพื่อรอผลตรวจใน 24 ชั่วโมง

2.ค่าใช้จ่ายในการกักกันตัว 1,281 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน สำหรับการกักตัวในระยะเวลา 14 วัน ซึ่งจะรวมค่าเข้าพักในโรงแรมหรือสถานที่กักตัวที่กำหนด ค่าอาหาร ค่าซักรีด บริการทางการแพทย์ หากในเที่ยวบินที่โดยสารมามีผู้เดินทางรายอื่นทดสอบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกมาเป็นบวก

3.ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ประมาณ 330 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน หากผู้เดินทางทดสอบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ออกมาเป็นบวก

4.ค่าทำศพ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีที่ผู้เดินทางหากเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19

5.ค่าใบรับประกันสุขภาพกรณีการทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 ที่ 130 ดอลลาร์ (หากต้องการ)

สื่อของประเทศกัมพูชา Khmer Times ระบุว่าหากผู้เดินทางต่างชาติทดสอบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลออกมาเป็นลบ จะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะการทดสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 ประมาณ 165 ดอลลาร์ เท่านั้น 

ทั้งนี้กระทรวงต่างประเทศของกัมพูชา ระบุว่า นักท่องเที่ยวควรเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่กระทรวงสาธารณสุขระบุไว้หากมาเยือนกัมพูชา

…………………………………………………

Cr: insider,  Khmer Times