มส. ยื่นมติ สตช. หากพบเจอ พระขับรถ ให้ตำรวจจับได้ทันที

0

มส. ได้ประกาศให้ทราบ พร้อมยื่นมติประชุมให้ทางด้าน สตช. ช่วยเป็นหูเป็นตา บังคับใช้กฎหมายปกติกับพระภิกษุสามเณร ฝ่าฝืนขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานต์

ในวันที่ 21 มิ.ย.63 ทางด้านของ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้กล่าวถึงมติจากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ถึงกรณีของ พระภิกษุ-สามเณร ขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานต์ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียถูกวิภากษ์วิจารณ์จากประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาและเลื่อมใส รวมถึงอาจจะทำให้สูญเสียทั้งในด้านชีวิต และทรัพย์สินอีกด้วย

ในที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้แจ้งไปยัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในเรื่องของการตรวจตรา การขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ของพระภิกษุ-สามเณร ให้เหมือนกับประชาชนทั่วไป โดยให้บังคับใช้กฎหมายให้เหมือนประชาชนทั่วไป

เนื่องจากว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อพบเจอพระภิกษุขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่จะไม่ดำเนินคดี อย่างมากเลยก็จะจับไปส่งให้เจ้าคณะปกครองทำการตักเตือนเท่านั้นเอง

ซึ่งหลังจากนี้ เมื่อมีมติชัดเจนออกมาแล้ว เมื่อทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเจอพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปในทันที

ทั้งนี้ได้แจ้งไปยังพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ หากไม่มีความจำเป็นจริงๆไม่ควรขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เพราะอาจส่งผลให้มีความผิดทางวินัย เข้าขั้นอาบัติปาราชิกได้อีกด้วย