วันนี้ห้ามพลาด สุริยุปราคา ตรงกับ วันครีษมายัน พอดี

0

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้เปิดเผยว่าในวันที่ 21 มิ.ย.63 จะเกิดปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาวงแหวน” หากพลาดชมในวันนี้ต้องรออีกถึง 7 ปี

ประเทศไทยจะเห็นเป็น “สุริยุปราคาบางส่วน” ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง สามารถสังเกตได้ในช่วงเวลาประมาณ 13:00 – 16:10 น. ตามเวลาประเทศไทย ดวงอาทิตย์จะปรากฏเว้าแหว่งมากที่สุด เวลาประมาณ 14:49 น. สังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย แต่ละภูมิภาคจะมองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่งมากน้อยแตกต่างกันดังนี้

– ภาคเหนือ ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณร้อยละ 63
– กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังประมาณร้อยละ 40
– ภาคใต้ ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังน้อยที่สุดที่ อ.เบตง จ.ยะลา ประมาณร้อยละ 16

ขณะเดียวกันทางด้านของ นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ยังได้เปิดเผยอีกด้วยว่า ในวันที่ 21 มิ.ย.63 นอกจากจะได้เห็น “สุริยุปราคาบางส่วน” แล้ว ในวันนี้ยังเป็นวัน “ครีษมายัน” ซึ่งเป็นวันที่มีเวลากลางวันยาวนานกว่ากลางคืนมากที่สุดในรอบปีอีกด้วย

โดยในวันนี้ประเทศไทย ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 05.51 น. และจะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18.47 น. นั่นเอง