พระเมธีวชิโรดม แนะเวลานี้ไม่ใช่ฉกฉวยโอกาสกล่าวโทษใคร

0

จากกรณี พระเมธีวชิโรดม หรือ ว.วชิรเมธี ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กชื่อ พระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี โดยระบุเนื้อหาว่า…

เวลานี้…สิ่งที่สังคมไทยต้องการมากที่สุด

คือ “ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนมนุษย์”

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

ไม่ใช่การฉกฉวยโอกาสกล่าวโทษ

และสร้างความเกลียดชังให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสิ้น

บ้านเมืองของเรามีความเกลียดชังหมักหมมตกทอดมามากเกินพอแล้ว

เราต้องร่วมกันนำพาบ้านเมือง

ก้าวข้ามไปยังฝั่งตรงกันข้ามของความเกลียดชัง และความรุนแรง

นั่นคือ ความอดทนอดกลั้น ความมีสติ ความเมตตาอาทร การสื่อสารกันด้วยปิยวาจา

และความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน