80 ล้านคนทั้วโลก เร่ร่อนไร้บ้าน ผู้ลี้ภัยเพิ่มขี้นเท่าตัว เพราะโควิด-19, เศรษฐกิจตกต่ำ, ภัยธรรมชาติ และความขัดแย้งภายในประเทศ

0

1% หรือประมาณเกือบ 80 ล้านคนของประชากรโลกถูกขับออกจากแผ่นดินเกิด UN, UNHCR ทำสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีเพียง 1 คน ใน 97 คนของผู้อพยพเท่านั้นที่ได้กลับบ้าน ที่เหลือไม่เคยได้กลับแผ่นดินเกิด อาจเสียชีวิต หรือหายสาบสูญติดตามข้อมูลไม่ได้

สถานการณ์ที่ผลักดันผู้อพยพออกจากประเทศของตน มีทั้งปัญหาโรคระบาด โควิด-19 ภัยธรรมชาติ และความขัดแย้งภายในประเทศ จนทุกวันนี้พวกเขายังคงขาดแคลนปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีวิต และยังไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นเช่นไร

20 มิถุนายน “วันผู้ลี้ภัยของโลก” องค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์กรผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nation’s Refugee Agency)  แถลงว่าประชากรโลกมีจำนวนประมาณ 7,300 ล้านคน ณ เดือนมกราคม ค.ศ. 2020 ประมาณ 1% ของประชากรโลกทั้งหมด คือ 79.5 ล้านคนถูกกดดันออกจากบ้านเกิด กลายเป็นผู้อพยพไร้บ้าน ที่ยังไม่มีโอกาสรู้ชะตากรรมบั้นปลายของตนเอง

รัฐบาลทุกประเทศทั่วโลก ต่างสั่งปิดชายแดนเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน ตัดการสัมพันธ์ติดต่อทางบก  ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการรับมือวิกฤติโรคระบาด โควิด-19 นอกเหนือมาตรการทางสาธารณสุข เช่นใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือฆ่าเชื้อ เว้นระยะห่าง ไม่รวมกลุ่มทำกิจกรรมคนจำนวนมาก เป็นต้น นอกจากนี้การตกต่ำอย่างทั่วด้านของเศรษฐกิจโลกและป้ญหาการเกลียดชัง เหยียดเชื้อชาติ ที่ปะทุออกมาเป็นการประท้วงอย่างกว้างขวางทั่วโลก กดดันให้จำนวนผู้อพยพเกือบ 80 ล้านคนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในรอบหลายปีที่ผ่านมา

ผู้อพยพเหล่านั้นไม่มีหลักประกันใดๆในปัจจัยสี่ที่เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต ทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค

………………………………………..

Cr: UNHCR, vox, globalcitizen