นิพนธ์แจกโฉนดฯ66 แปลงชาวลำพูน ชี้ที่ทำกินเป็นรากเหง้าระบบศก.ประเทศ

0

จากที่วานนี้(18 มิ.ย.63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดิน

ทั้งนี้ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองลำพูน จำนวน 66 แปลง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โดยเนื่องจาก เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายนิพนธ์ และคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อรับฟังปัญหาและความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ทราบว่า ประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่”ปิงห่าง” เขตอำเภอเมืองลำพูน ประสบปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และขาดหลักฐานทางที่ดิน

บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า
บอกลาอาการคิดหนัก บอกลาซาด้า

“ดังนั้นจึงได้สั่งการไปยังกรมที่ดิน ให้นำข้อมูลปัญหาดังกล่าวฯ เข้าดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการเพราะประชาชนในพื้นที่ปิงห่าง เขตอำเภอเมืองลำพูน นี้ ต่างรอคอยเพื่อให้ภาครัฐดำเนินการแก้ไขมานานกว่า 30 ปี ที่ประชาชนทำกินในผืนดินโดยไม่มีหลักฐานและเอกสารสิทธิ์ใดๆ จึงเป็นที่มาของการแจกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในวันนี้

โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ในปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดลำพูนนี้ มีทั้งสิ้น 66 แปลง ประกอบด้วย ออกโฉนดที่ดิน (ที่ไม่มีหลักฐานที่ดินเดิม) จำนวน 55 แปลง เนื้อที่ 11-1-91.8 ไร่ และในระวางพื้นที่ดำเนินการจำนวน 11 แปลง เนื้อที่ 3-0-27 ไร่ รวมทั้งสิ้น จำนวน  66  แปลง  เนื้อที่ 14-2-18.8 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ปิงห่าง เขตอำเภอเมืองลำพูน”

นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวอีกว่า ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเป็นรากเหง้าที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศ หากประชาชนมีที่ดินครอบครองอย่างถูกต้องเป็นของตนเองแล้ว ก็สามารถจะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้น เกิดการหมุนเวียนสร้างการผลิต แลกเปลี่ยน กระตุ้นเศรษฐกิจได้

“การเดินทางมาในวันนี้ ตนมาติดตามงานหลังจากที่ที่ได้ลงพื้นที่ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ทราบว่า ประชาชนรอคอยที่จะมีที่ดินเป็นของตนเองนานมาก บางรายกว่า 30 -​ 40 ปี ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นและสำเร็จโดยเร็ว วันนี้จึงเป็นการตอกย้ำในนโยบายแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่ประชาชนว่า ทำได้ไว ทำได้จริง เพราะความทุกข์ร้อนของประชาชนรอไม่ได้ จึงถือโอกาสนี้ขอขอบเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณผวจ.ลำพูน ขอบคุณนายขยัน วิพรหมชัย อดีตนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ และทุกๆท่าน ที่ได้ช่วยกันสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนชาวลำพูนที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินในวันนี้ และถือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องการเข้าถึงเข้าถึงทรัพยากรของชาติ อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้แก่ประชาชน” นายนิพนธ์ กล่าว