พาณิชย์ จัดโครงการ ลดราคาอุปกรณ์การเรียนสูงสุด 80%

0

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง เรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์การเรียน ก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค.63 โดยมี 7 ยี่ห้อดัง เข้าร่วมโครงการ

ทางด้านของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ทำการเปิดโครงการ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 5 “Back to school” เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ ช่วยเหลือประชาชน โดยจะทำการลดราคาสูงถึง 80% โดยจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 15 ก.ค.63

หมวดหมู่สินค้าที่เข้าร่วมกับโครงการมี 6 ส่วน ดังต่อไปนี้

1. ชุดนักเรียน ลดสูงสุด 66%
2. รองเท้าถุงเท้า ลดสูงสุด 80%
3. กระเป๋า ลดสูงสุด 50%
4. หนังสือเรียนทุกระดับชั้น ลดสูงสุด 70%
5. เครื่องเขียน ลดสูงสุด 50%
6. สื่อการเรียนการสอน ลดสูงสุด 70%

ผู้ผลิตสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ 7 ยี่ห้อ ดังนี้

1. ตราน้อมจิตต์
2. ตรานันยาง
3. ตราสมใจนึก
4. ตราศึกษาภัณฑ์
5. ตราสมอ
6. ตราบาจา
7. ตราแพน/พีเอส จูเนียร์

บริษัท-ห้างร้าน ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 13 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
2. ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส์
3. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
5. บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด
7. บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด
8. บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
9. บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
11. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
12. บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด
13. บริษัท สหลอว์สัน จำกัด