(ถ้า)ญัตติเท็จ??? องครักษ์พิทักษ์นายกฯจึงจำเป็นต้องมี!?! มาดูใครเป็นหัวหอก?!?

0

(1) 31 ม.ค.63 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯยื่นเสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล

(2) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดนข้อกล่าวหา ไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2.1) ล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ

สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!
สั่งซื้อทุเรียน คลิก!!

(2.2) กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

(3) 3 ก.พ.63 ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เลขาฯวิปรัฐ ยื่นชวน หลีกภัย ประธานสภาฯตรวจสอบญัตติฝ่ายค้านของพล.อ.ประยุทธ์ เป็นญัตติเท็จ

(3.1) เพราะตั้งแต่พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ยังไม่เคยฉีกรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญฉบับ2560 ก็ยังใช้อยู่

(3.2) ทั้งพล.อ.ประยุทธ์ มาจากการเลือกตั้งตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ

(4) 5 ก.พ.2563 ชวน พูดถึงกรณีฝ่ายรัฐบาลขอให้แก้ไขญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ชี้ไม่มีการแก้ไขแล้ว ที่ระบุญัตติเป็นเท็จ ขอให้ไปว่ากันตอนอภิปราย

(4.1) “ เพราะไม่ทราบเช่นกันว่าข้อความใดเป็นเท็จหรือไม่เป็นเท็จ การอภิปรายมีปัญหาเป็นเรื่องปกติ ให้โอกาสทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ว่าผู้เสนอเป็นผู้พูดฝ่ายเดียว อีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์โต้ตอบเช่นกัน” นายชวนระบุ

(5) เมื่อมีความเห็นจากประธานสภาฯเช่นนั้น ก็อาจถือได้ว่าการตั้งองครักษ์พิทักษ์ผู้ถูกอภิปรายจึงมีความจำเป็นอยู่บ้างไม่มากก้น้อย??? โดยเฉพาะบิ๊กตู่ ที่มีข้อกล่าวหาเก่าที่รุนแรง!?!

(6) ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล มีองครักษ์พิทักษ์ พล.อ.ประยุทธ์เต็มที่ โดยสุชาติ ชมกลิ่น ในฐานะประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้จัดทีม ส.ส.ไว้ประท้วงฝ่ายค้านอภิปรายย้อนไปถึงยุครัฐบาล คสช. และเรื่องในอดีต

(7) 2 ก.พ.63 สุชาติ บอกว่าได้วางตัว ส.ส.จำนวนหนึ่งคอยลุกขึ้นประท้วง ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบโต้ฝ่ายค้านหากอภิปรายนอกประเด็น เพื่อตัดบทให้การอภิปรายเข้าสู่สาระสำคัญและสร้างสรรค์

(7.1) “ผมจะเป็นหนึ่งในคนที่จะลุกขึ้นประท้วงและตัดบทด้วยตัวเอง แม้ที่ผ่านมาจะไม่เคยลุกขึ้นว่าใครในสภาฯมาก่อน แต่ครั้งนี้หากฝ่ายค้านพูดนอกเรื่องถึงนายกฯและรองนายกฯ ผมจะใช้สิทธิทันที” นายสุชาติ กล่าว

(8) 31 ม.ค.63 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หารือทีมเศรษฐกิจ พร้อมสั่งให้ทุกคนช่วยนายกฯชี้แจงในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ อย่าปล่อยให้นายกฯโดดเดี่ยว

(9) 4 ก.พ.63 สุชาติ ประกาศหากไม่มีการแก้ไขญัตติให้เหมาะสม เมื่อผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ อ่านคำเปิดอภิปราย จะมีการประท้วงทันที เพราะบิดเบือนจากความเป็นจริง

(10) ด้านชัยวุฒิ กล่าวว่า การอภิปรายไม่อยากย้อนไปในอดีตมาก เพราะจบไปแล้ววันนี้อภิปรายนายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง  ดังนั้นหากย้อนไป จะมีการประท้วง และพรรคพลังประชารัฐ จะตั้งวอร์รูม โดยมีสุชาติ และตนเป็นหัวหน้าทีม

(10.1) “การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายรัฐบาลไม่มีสิทธิ์พูด แต่หากมีการอภิปรายบิดเบือน ทางวอร์รูมของพรรคพร้อมที่จะตอบโต้ทันที”

(11) สายัณห์ ยุติธรรม ลั่นพร้อมปกป้องนายกรัฐมนตรี วันนี้ฝ่ายค้านไม่ควรพูดไปถึงอดีต เพราะนี่คือสภาผู้แทนราษฎร ไม่ใช่ สนช. เรามีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ตนพร้อมที่จะเป็น “องครักษ์พิทักษ์ความถูกต้อง”

(12) จะเห็นแล้วว่าฝ่ายรัฐบาลโดยพลังประชารัฐได้เตรียมองครักษ์พิทักษ์นายกฯไว้พร้อมสรรพแล้ว ซึ่งนั่นพอจะทำให้พอเห็นภาพในวันอภิปรายว่าจะออกมาอย่างไร และญัตติจะเป็นเท็จจริงหรือไม่ ในวันนั้นประชาชนเจ้าของเสียงคงได้เห็นพฤติกรรมผู้แทนฯกันอีกครั้ง!!!

 

#ปอกเปลือก#ปอกให้เห็นความจริง