คลายล็อกการเดินทาง นั่งติดกันได้ เริ่ม 1 ก.ค.63

0

หลังจากที่รถโดยสารสาธารณะต่างๆ ได้ประกาศห้ามนั่งชิดติดกัน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดเตรียมให้นั่งติดกันได้แล้ว แต่ต้องทำตามกฎ

ในวันที่ 18 มิ.ย.63 ทางด้านของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัด ผ่อนคลายมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมในการเดินทาง จากเดิมที่ได้บังคับในการเว้นที่นั่ง เปลี่ยนมาสามารถนั่งติดกันได้แล้ว แต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยกันสามารถนั่งติดกันได้

2. ในขณะที่ใช้การโดยสารต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะการเดินทาง

ซึ่งแผนปฏิบัติดังกล่าวนี้ ในเบื้องต้นจะทำการติดสติ๊กเกอร์ แสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นผู้ที่เดินทางมาด้วยกันนั่งด้วยกัน เป็นต้น

โดยการยกเลิกกฎในการนั่งเว้นที่นั่งนั้น จะทำการผ่อนคลายในวันที่ 1 ก.ค.63 เป็นต้นไป ในส่วนของมาตรการอื่นๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป

สุดท้ายการยกเลิกมาตรการนั่งเว้นระยะ จะเริ่มใช้สำหรับการเดินทางที่ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 50 นาทีก่อน ส่วนระบบอื่นๆที่ใช้ระยะการเดินทางเกิน 50 นาที เช่น รถไฟ รถทัวร์ ยังจะคงไว้ซึ่งมาตรการนั่งเว้นระยะห่างอยู่